NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Pagpapaliwanag Para sa Pagpaparehistro ng Mga Language Volunteers at Disaster Language Volunteers (語学・災害語学ボランティア登録説明会)

2020.11.06

Gaganapin ang Pagpapaliwanag Para sa Pagpaparehistro ng Mga Language Volunteers at Disaster Language Volunteers. Pakibasa ang NIC homepage para sa mga detalye ng mga aktibidad at mga kinakailangang kondisyon para sa pagpaparehistro, at ng iba pang mga bagay.
Inaanyayahan po namin kayong lumahok sa dahilang magsasagawa ng "Language Volunteers Training" para sa mga magpaparehistro sa pagiging Language Volunteers. (Simula 2:30 p.m. hanggang 4:30 p.m.).


Petsa at Oras: ika-6 ng Nobyembre, 2020 (Biyernes), ika-7 ng Pebrero, 2021 (Linggo) Alinman dito ay gaganapin ng 1:30 p.m. ~ 2:30 p.m.
Lugar: Nagoya International Center (Sa ika-6 ng Nobyembre ay sa 3rd Flr., Training Rm. 1, at sa ika-7 ng Pebrero ay sa 4th Flr., Training Rm. 3)
* Maaaring ito ay isagawa sa online, upang maiwasan ang paglaganap ng impeksyon ng bagong uri ng Corona virus.
Aplikasyon: Ang pagtanggap ng aplikasyon ay gagawin sa Exchange and Cooperation Division. Mag-apply po kayo hanggang alas-5 ng hapon, isang araw bago ganapin ang Pagpapaliwanag Para sa Pagpaparehistro.


Ang Tatawagan: Exchange and Cooperation Division
Telepono: 052-581-5689
E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.