NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Alamin Natin ang Mundo sa Lunchtime! (Tsina) (ランチタイムに世界を学ぼう!(中国編))

2020.11.25

Sa ordinaryong araw (weekday) ng lunchtime, ang banyagang speaker ng NIC ay magpapakilala ng kaniyang bansa habang gumagamit ng aklat mula sa library.

Petsa at Oras: ika-25 ng Nobyembre (Miyerkules) 12:00 - 1:00 p.m.
Lugar: Online (Sa pamamagitan ng Zoom appli)
Bayarin sa Paglahok: Libre
Bilang ng Mga Kalahok: 15 katao (First come, first served)
Aplikasyon: Simula alas-10 ng umaga ng ika-28 ng Oktubre (Miyerkules) ay tatanggap ng aplikasyon sa pamamagitan lamang ng pagpapadala ng e-mail (info@nic-nagoya.or.jp), hanggang sa ang mga aplikante ay umabot na sa quota ng bilang ng mga makakalahok.Ang Tatawagan: Nagoya International Center Information Counter (Telepono: 052-581-0100)

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.