NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

NIC International Exchange Walking (NIC国際交流ウォーキング)

2020.11.28

Ang mga lalahok na banyaga at Hapon ay lilibot upang alamin ang kasaysayan at kultura ng lungsod ng Nagoya City. Sila ay sasamahan at gagabayan ng mga boluntaryong NIC Walking Guides. Sa course sa ito, ang lilibutin ay ang paligid ng Nagoya University. Ang detalye ay makikita sa pabatid ng NIC International Exchange Walking.

flyer

Petsa: ika-28 ng Nobyembre (Sabado) 1:00 pm

Lugar ng Pagtitipunan: sa Nagoya Daigaku Sta. (名古屋大学駅, M18) sa subway ng Meijo Line (地下鉄名城線)

Bayarin sa Paglahok: Libre

Aplikasyon: Simula alas-10 ng umaga ng ika-24 ng Oktubre (Sabado) ay tatanggap ng aplikasyon sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono o pagpapadala ng e-mail, at ang tanggapan ay magtatapos kapag ang mga aplikante ay umabot na sa quota ng bilang ng mga makakalahok. Pakilagay po sa e-mail ang inyong pangalan, nasyonalidad, wika, at numero ng telepono na maaari kayong tawagan sa araw ng event, at kung kakailanganin ninyo ng interpreter. (Magkakaroon ng palabunutan para sa mga nais lumahok na Hapon. Hanggang sa ika-7 ng Nobyembre, ay tatanggap ng aplikasyon sa pamamagitan lamang ng e-mail.)


E-mail: nicwalking@nic-nagoya.or.jp;
Telepono: 052-581-0100
Ang Tatawagan: Nagoya International Center Information Counter

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.