NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Regional Internationalization Seminar 2021: Connecting with people, living in the city - Multicultural coexistence of neighboring neighborhoods with us who do not know - (地域の国際化セミナー2021 「人とつながる、街を生きる~知り合えない私たちと隣近所の多文化共生~」)

2021.01.26

Mahigit sa kalahati ang mga dayuhang naninirahan sa "Shibazono Danchi" (Saitama Prefecture Kawaguchi City). Ang "Danchi" na ito ay hindi naman espesyal, ngunit ito ay kabilang sa aming komunidad. At bilang pagbibigay tema na isulong ang pagpapabuti ng samahan sa mga residente ng Shibazono Danchi ay nagsasagawa kami ng nararapat na pagbibigay pansin para sa ikakaayos ng komunidad sa hinaharap.

Teacher: Hiroki Okazaki (Shibazono-danchi resident's association executive director)

Panelist:

Tsuleya Ahmed (Dating Nagoya city primary school PTA president)

Kanayo Ueda (NPO corporation "koe to kotoba to kokorono heya" representative)

Tetsuya Tsuchida (Tenryuu design The office representative)

Kailan: Marso 6, Sabado (13:30 - 16:30)

Saan: Online or Nagoya International Center Annex hall

Kapasidad: Online 90 tao /Pagbisita 30 tao (first come, first served basis)

*Ang mga taong nais lumahok nguni't walang internet connection, ay maaaring mapanuod ito sa pamamagitan ng "Zoom" application, sa Annex hall ng Nagoya International Center.

Bayad: Libre

Reservations: Mula Pebrero 11, Huwebes 10:00 A.M., tumawag lamang o mag padala ng e-mail, o mag-apply sa tanggapan mula sa Website. Isasara kapag naabot na ang kapasidad na kailangan.

*Limitado lamang sa mga bumisita sa NIC upang lumahok sa kaganapan ang mga taong nangangailangan ng interpreter. Mangyaring mag-apply lamang sa Pebrero 25 Huwebes hanggang bago mag 5:00 ng hapon. May posibilidad na maaaring hindi masunod ang ninanais depende sa lenguahe. Hinihiling po ang inyong pang-unawa.

【Regional Internationalization Seminar】Application Form(地域の国際化セミナー)
入力例:foo@example.com
Paraan ng Paglahok Kinakailangan punan
(Taong Nais Bumisita Para Sumali) Nais ba ninyo ng Interpreter:
 - Sa sumagot ng “Oo”, piliin ang nais na wika:
*Paalala po lamang na may mga pagkakataong maaaring hindi namin matugunan ang inyong mga kahilingan.


Patutunguhan ng aplikasyon &Telepono: Exchange and Cooperation Division

Tel052-581-5689 E-mailseminar-vol@nic-nagoya.or.jp 

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.