NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Pear Support Salon "Ating pag-usapan! Pakiramdam ng damdamin" (online) ピアサポートサロン「みんなで話そう!こころの気持ち」(オンライン)

2021.03.14

Para sa mga tahanang may multi-cultural background, mga magulang (foreigner at japanese) na may anak na mag-aaral pa lamang sa elementarya, ating kaswal na paguusapan ang tema tungkol sa mga katanungan at alalahanin sa pag-papalaki ng anak. Magpapakilala rin kami ng maaaring laruin ng magulang at anak sa loob ng bahay. Mangyaring sumali sa ibentong ito kasama ang inyong anak.
Isasagawa ito ng Salon gamit ang Easy Japanese Language ngunit mayroon ding mga Interpreter para sa wikang English, Portugese, Spanish at Chinese.

 • Petsa at Oras: Marso 14 (Linggo) 2021 10:00~11:30

 • Lugar: Zoom (online)

 • Kasali: Mga magulang at anak na papasok pa lamang sa elementarya (Foreigner at Japanese)

 • Kapasidad: hanggang 10 katao (1st come 1st serve)

 • Bayad: Libre

 • Deadline ng apliksyon: mula Pebrero 5 (Biyernes)10:00am, Marso 12 (Biyernes)17:00pm (Tatapusin ang tanggapan sa oras na napuno na ang kapasidad)

 • Paraan ng pag-apply: Mag-apply sa pamamagitan ng mail
        Title ng mail "Pear Support Salon"Mangyaring punan
        1. Pangalan 2. Bansang pinagmulan 3. Bilang ng sasali 4.Edad ng anak 5. Numero ng telepono

       6. Mangyaring isaad kung kailangan o hindi ng interpreter (English, Portuguese, Spanish, Chinese lamang)

 • Ang Tatawagan at Aaplayan: Nagoya International Center Information Counter
          mail:info@nic-nagoya.or.jp Telepono:(052) 581-0100

 • Paraaan ng pagsali: Ang Salon na ito ay gagamit ng Zoom
       Para sa mga kasali ay aming padadalhan ng URL ng Zoom, meeting ID, at passcode.
       Kung sasali sa pamamagitan ng smartphone, ay kakailanganin ang appli kaya't mag-install muna ng appli.

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.