NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Midori Multicultural Exchange Meeting (みどり多文化交流会)

2021.03.21

Magdadaos ng isang online na pagpupulong tungo sa pakikipagpalitan ng multicultural sa pakikipagtulungan ng "Midori Multicultural Coexistence Boranet" na may track record ng maraming mga proyekto na pangkultura sa Midori ward. Maririnig mula sa mga panauhin na nauugnay sa Midori ward, (mga dayuhang na ninirahan sa Midori ward, mga taong mula sa Midori ward na aktibo sa ibang bansa, mga taong nagpapakilala sa Arimatsu Shibori sa mundo atbp.) tungkol sa kultura ng sariling bansa, tungkol sa koneksyon nila sa Midoru ward, at ang kanilang pamumuhay sa gitna ng pandemyang corona.

Kailan: Marso 21 (Linggo) 13:30~15:30

Lugar: Online (ZOOM)

Kasali: mga mamamayan na naninirahan sa Midori ward.

Kapasidad: 30 katao (batay sa first come first serve)

Bayad sa pagpasok: Libre Reserbasyon: Mula Pebrero 16 (Martes) alas 10:00 hanggang Marso 20 (Sabado) alas 5;00 ng hapon, Mag-aplay sa pamamagitan ng telepono, e-mail, homepage o kaya ay bumisita sa mismong information counter.


Para sa aplikasyon at katanungan tumawag lamang sa Exchange Cooperation Division

Tel052-581-5689  E-mailseminar-vol@nic-nagoya.or.jp

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.