NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

NIC Nihongo Class Para sa Mga Bata (NIC子ども日本語教室)

2021.03.26

Bubuksan ang Nihongo Class para sa mga Bata na nangangailangan ng suporta para sa pag-aaral ng Nihongo na kailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay at sa paaralan.

Petsa: Tuwing linggo mula Mayo 16 ~ Hulyo 18 (10:00~11:30)
Venue: Nagoya International Center 3F Conference Room. 1, 2 / 5F Washitsu Room, Online.
Makakasali:
・Mga batang may edad na 6~15 taong gulang na hindi Nihongo ang pangunahing wika (ipinanganak mula Abril 2, 2006~Abril 1, 2015)
・Ipinanganak bago sumapit ang Abril 2, 2006 at kasalukuyang pumapasok sa Junior High School
※Ang mag-aaral na nasa pang-gabing Junior High School ay mangyaring sumali sa NIC Nihongo Class para sa mag Kabataan na High School
※Bibigyan ng prayoridad ang mga nakatira sa loob ng Lungsod ng Nagoya at mga mag-aaral na nasa pampublikong elementarya at Junior HS sa Lungsod ng Nagoya.
Bilang:Hanggang 60 katao (first come, first serve basis)
Bayarin: 1,000 yen (10 beses)

Paraan ng Aplikasyon: Tatanggap ng mga aplikasyon sa pamamagitan ng NIC website
Iskedyul: Abril 25 (linggo) mula 10:00 ng umaga
Isasagawa ang panayam sa mga estudyante. (Petsa:Mayo 9 (linggo) 10:00~11:30 ng umaga / Venue: NIC 4F Conference Room 3)

NIC Nihonggo Class para sa mga Bata(NIC子ども日本語教室)


Kontak: Exchange and Cooperation Division
TEL:052-581-5689 E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.