NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

NIC Nihongo Class para sa mag Kabataan na High School (NIC高校生日本語教室)

2021.03.26

Magtatapos na ang klase ng mga banyagang mag-aaral, at kami ay magbubukas ng klase para sa pagbuo ng pundasyon ng mga basic na Nihongo na kakailanganin para sa kanilang pag-aaral ng mga subjects upang makatulong sa kanilang career development.

★Flyer(PDF

Iskedyul: Tuwing Linggo mula Mayo 16 ~ Hulyo 18, 2:00~4:00pm (Kabuuan: 10 beses)
Lugar: Nagoya International Center 3F Room 2

Makakasali:
Mga banyagang mag-aaral ng high school at mga banyagang mag-aaral na nagnanais magpatuloy ng pag-aaral sa high school (ipinanganak bago sumapit ang Abril 1, 2006)
*Maliban sa mga pumapasok sa pang-gabing klase ng Junior high school, ang mag-aaral sa Junior high school ay mangyaring sumali sa NIC Nihongo Class para sa mga Bata.
Bilang ng makakasali: 20 katao (pipiliin)
Bayarin: 2,000 yen (para sa 10 beses na klase)
Aplikasyon: ang tanggapan ng aplikasyon ay nasa website mula Mayo 4 (martes) ng 10:00 hanggang Mayo 8 (sabado) ng 17:00
*Mangyaring tumanggap ng isasagawang panayam ang mga aplikante
Iskedyul:Mayo 9 (linggo) 14:00 ~ 15:00  
Venue:Nagoya International Center 4F Room 3


Kontak: Exchange & Cooperation Division
TEL:052-581-5689 E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.