NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

NIC Nihongo Class para sa mga Matanda (NIC日本語の会)

2021.03.26

Mapapag-aralan ang salita / tradisyon / kultura na kakailanganin sa pang-araw araw na pamumuhay kasama ang boluntaryo na taga-pagturo.

Iskedyul:tuwing Linggo ng Mayo 16 hanggang Hulyo 25, (kabuuan: 11 beses)
Venue:Nagoya International Center, 5F Conference Room
Makakasali:Indibidwal na hindi Nihonggo ang pangunahing wika
(hindi maaaring sumali ang mag-aaral sa elementarya, at prayoridad dito ang naninirahan sa Nagoya)
Bilang:15~20 katao sa bawat kurso
(isasagawa ang palabunutan sa oras na lumagpas ang bilang ng mga sasali)
Bayad:2,500 yen (sa 10 beses, bukod pa ang bayarin sa aklat na 500~1,000yen)

Tanggapan ng Aplikasyon:NIC Website / Puntahan ang NIC (9:00~17:00 maliban sa araw ng lunes kapag pupuntahan ang Nagoya International Center)
Iskedyul:Mayo 2 (linggo) 12:00 ~ 7 (biyernes) 12:00
※Mangyaring tumanggap ng isasagawang panayam ang mga aplikante
 Iskedyul:Mayo 9 (linggo) 
※magkakaroon ng pagbabago sa oras batay sa papasukang klase
 Venue:Nagoya International Center 5F Conference Room


Kontak:Exchange and Cooperation Division
TEL:052-581-5689 E-mail:vol@nic-nagoya.or.jp

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.