NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Pangkalusugang Konsultasyon ng mga Banyagang Mamamayan (外国人健康相談会)

2021.05.30

Isasagawa ang Pangkalusugang Konsultasyon para sa mga banyagang mamamayang nakatira sa lungsod ng Nagoya. Konsultasyon gaya ng maagang pagtuklas ng mga karamdaman, prebensyon sa pagkaroon ng sakit, at malaman ang mga pampublikong kaalaman sa mga sistema upang makapamuhay ng panatag sa kalusugan at mapangalagaan at matugunan ang pangangailangan ng mamamayang dayuhan na may kahinaan sa wika at pamamaraan ng pamumuhay.

Iskedyul:Mayo 30 (linggo) 13:30~16:00

Venue:Nagoya International Center 5F Conference Room 1 

Makakasali:banyagang mamamayang nakatira sa lungsod ng Nagoya

Bayarin:libre

Reserbasyon:hindi kailangan


Kontak:Nagoya International Center Information Counter
TEL:052-518-0100 E-mail:info@nic-nagoya.or.jp

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.