NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Training Para sa Pagiging Supporter ng Mga Banyagang Bata at Mag-aaral ~ Beginner Level ~ (外国人児童・生徒サポーター研修~入門編~)

2021.06.13

Ito ay para sa mga baguhang supporter ng mga banyagang bata, at magsasagawa ng training upang maunawaan ang kasalukuyang situwasyon ng mga banyagang bata at ng kanilang mga magulang at mapag-isipan nila ang paraan ng pagbibigay ng suporta sa mga ito.

Petsa at Oras: ika-13 at ika-27 ng Hunyo, ika-11 ng Hulyo ng Linggo 2021 (3 beses) 1:30 ~ 4:30 p.m.
Lugar: Nagoya International Center 5th flr. Meeting Room 1
Makakasali: Mga taong may interes sa pagiging supporter ng mga banyagang bata at mag-aaral, at mga taong kasisimula pa lamang ng support activity
Bilang ng Makakasali: 40 katao (Pagpipilian)
Babayaran: Ordinaryong tao -\ 1,500 Mag-aaral - \ 1,000 (Kabuuan: 3 beses)

Aplikasyon: Sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono, pagpapadala ng e-mail, pag-aapply sa NIC website, o di kaya ay pumunta sa NIC simula sa Mayo 12, (Miyerkules) ng 10:00 a.m. hanggang sa Mayo 30 (Linggo) ng 5:00 p.m.
Pag-aaplayan o Tatawagan: Exchange and Cooperation Division
Telepono: 052-581-5689 E-mail: seminar-vol@nic-nagoya.or.jp

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.