NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Children's Story Book Time (外国語で楽しむ絵本の会)

2021.06.27

Ito ay ang pakikinig sa pagbabasa ng mga aklat na may larawan sa wikang banyaga ng mga boluntaryong dayuhan. Ang gagamitin ay ang World Picture Book na pagmamay-ari ng silid-aklatan.

Petsaika-2 at ika-4 na linggo kada buwan, 14:00~14:30 (regular na isinasagawa)

①Hunyo 27(linggo)

②Hulyo 11 (Linggo)

Lugar ng Pagganapan:3rd Flr. Library, Nagoya International Center
Bilang ng Makakasali:10 katao ang makakasali sa hall ng NIC(Mga 3 katao sa 1 grupo, Hindi kasama ang sanggol)(First come, first served)
Aplikasyon:Mag-apply sa pamamagitan ng pagpapadala ng e-mail

Iskedyul:

①Hunyo 13(linggo)10:00 ~Hunyo 25(biyernes)hanggang 12:00

②Hunyo 27 (linggo) 10:00~Hulyo 9 (biyernes) hanggang 12:00


Ang Tatawagan at Aaplayan: Nagoya International Center Information Counter
 Telepono:(052) 581-0100  mail:info@nic-nagoya.or.jp 

※Hinihiling po namin ang inyong pag-unawa sa oras na magkaroon ng biglaang pagbabago sa mga espesyal na iskedyul na nabanggit sa itaas, dahil sa epekto ng pagkalat ng bagong uri ng Corona virus. At para sa mga sasali, ay nais po namin na inyong alamin ang mga bagay na dapat pag-ingatan upang makaiwas sa impeksyon.

Ukol sa Silid-Aklatan

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.