NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

NIC Nihongo Summer Class para sa mga Bata (NIC 夏休み子ども日本語教室)

2021.07.18

Sa loob ng bakasyon sa panahon ng tag-init, ang NIC ay magbibigay ng pagkakataon sa mga banyagang bata upang makapag-aral ng wikang nihongo, at magbubukas rin ng Nihongo Class upang sila ay maihanda sa pag-aaral para sa susunod na pasukan.

★flyer(PDF

Petsa at Oras:

Tuwing Miyerkules at Linggo, mula ika-21 ng Hulyo (Miyerkules) hanggang sa ika-29 ng Agosto (Linggo) at sa ika-7 ng Agosto (Sabado) ng 10:00~11:30(kabuuan: 10 beses)

※Walang pasok sa ika-8 (Linggo), ika-11 (Miyerkules), at ika-15 (Linggo) ng Agosto.

Lugar:Nagoya International Center 3F Lecture Rm. 1 & 2, 5F Japanese Style Rm.

Makakasali:

・Ang mga bata na may edad na 6 hanggang 15 taong gulang na ang sariling wika ay hindi Nihongo (ipinanganak sa ika-2 ng Abril, 2006 hanggang sa ika-1 ng Abril, 2015).

・Naipanganak bago sumapit ang ika-2 ng Abril, 2006 at kasalukuyang pumapasok sa junior high school.

※Ang mga mag-aaral na pumapasok sa junior high school evening class ay maaaring lumahok sa NIC Nihongo Class para sa mga Senior High school.

※Bibigyang prayoridad ang mga residente, mag-aaral na pumapasok sa pampublikong elementarya at junior high school ng lungsod ng Nagoya.

Kapasidad ng Makakasali:40 katao(kung sino maunang mag-apply)

Babayaran:1,000 yen(kabuuan: 10 beses)

Aplikasyon:Ang tanggapan ng aplikasyon ay sa website ng Nagoya International Center.

Iskedyul ng Aplikasyon:
ika-27 ng Hunyo (Linggo) hanggang ika-14 ng Hulyo (Miyerkules) 10:00~17:00

★Magsasagawa ng panayam at pagkolekta ng bayad mula sa mga aplikante.
Petsa at Oras ng Panayam:ika-18 ng Hulyo (Linggo), gagawin sa loob ng 30 minuto ~ 1 oras sa pagitan ng 12:30~13:00
Lugar ng Panayam:Lecture Rm. 3, 4F Nagoya International Center


Para sa pakikipag-ugnayan:Exchange Cooperation Division
Tel:052-581-5689 E-mail:vol@nic-nagoya.or.jp

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.