NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

2021 School Guidance Seminar para sa Dayuhang mag-aaral at mga magulang (進路ガイダンス2021)

2021.07.25

Bilang paghahanda bago ang pagtatapos sa junior high school, magsasagawa ng seminar ukol sa kurso ng mga dadalong mga banyagang mag-aaral at magulang. Magsasagawa ng mga presentasyon sa mga sistemang pang kurso sa bansang hapon at mga pagpipiliang kurso, ipinapaliwanag din ang ukol sa iskedyul ng entrance exam, at may mga guro na magpapakilala ng kani-kanilang paaralan, at mga estudyante na magkukwento ng kanilang mga karanasan at isasagawa din ang indibidiwal na konsultasyon para sa kurso.

Mayroong interpreter sa wikang English, Portuguese, Spanish, Tagalog, Vietnamese, Nepali. Pinamumunuan ito ng Nagoya City Board of Education.

★Para sa buong detalye mangyaring tingnan ang leaflet (PDF)

Petsa at Oras: Hulyo 25 (Linggo) 13:00~16:30

Lugar: Nagoya International Center Annex Hall at iba pa.

Makakasali: Mga banyagang mag-aaral at kanilang mga magulang

Kapasidad ng makakasali: 80 katao (kung sino mauna maka-apply)

Bayad: Libre

Aplikasyon: Sa pamamagitan ng homepage, tumawag o direktang bumisita sa Hunyo 6 (linggo) mula 10AM ang tanggapan.


Para sa pakikipag-ugnayan :
Nagoya International Center 3rd floor Public Relations Information Division
Tel:052-581-0100

2021 School Guidance Seminar para sa Dayuhang mag-aaral at mga magulang (進路ガイダンス2021)
(25文字以内)
(15文字以内)
入力例:foo@example.com
(25文字以内)
Ang relasyon sa iyo ng iyong kasamaKinakailangan punan
Kailangan mo ba ng interpreter/ tagapagsalin? Kinakailangan punan

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.