NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Kaugnay sa Pandemyang Covid-19 Komprehensibong Konsultasyon Suporta sa mga Banyaga 【Libre at hindi kailangan ng reserbasyon】(新型コロナウイルス関連 外国人支援総合相談会)

2021.08.01

Maaari po kaming makipagtulungan sa pagkuha ng reserbasyon, pagsuri ng lokasyon at sa oras na punan ang Medical Pre-examination Form sa bakuna para sa Covid-19!

Maaari po kaming makipagtulungan sa pagkuha ng reserbasyon at pagsuri ng lokasyon ng pagbabakunahan (pampublikong pasilidad para sa pagbabakuna at ospital).

At kung mayroong alalahanin sa katayuan ng paninirahan, trabaho, tirahan, pamumuhay (tungkol sa pera) ay maaari pong kumonsulta sa mga espesyalista.

Mayroon po tayong tagapagsalin sa wikang English, Portuguese, Español, Chinese, Tagalog, Vietnamese at Nepalese.

Iskedyul: Unang Beses, Agosto 1 (Linggo)
Pangalawang Beses, Septyembre 12 (Linggo)

Oras: 12:00~4:30

Lugar: Nagoya International Center, Annex Hall

【Maaaring Ikonsulta】 (Nilalaman)
①Pag-gabay tungo sa paghanap ng lugar at pagkuha ng reserbasyon para sa bakuna ng Covid-19.

②Pag-gabay para punan ang Medical Pre-examination Form para sa bakuna ng Covid-19.

③Tungkol sa katayuan ng paninirahan

④Tungkol sa kondisyon sa trabaho, tulad ng power harassment / diskriminasyon sa trabaho, paghahanap ng trabaho / allowance sa oras na mawalan ng trabaho atbp.

⑤Tungkol sa Emergency Special Loan / Comprehensive Special Loan ※Agosto 1, (Linggo) lamang.

⑥Tungkol sa Tirahan

⑦Espesyal na benepisyo para sa nangangailangan sanhi ng pagkahawa sa Covid-19 ※Agosto 1, (Linggo) lamang.

⑧Espesyal na benepisyo para sa mga may anak na maliit lamang ang kita, tulong pangtustos sa pangangailangan at pag-aaruga sa mga anak

⑨Pangkalahatang Pamumuhay atbp.

※Kapag kukuha ng reserbasyon sa pampublikong pasilidad sa pagbabakuna, ay kakailanganin ang coupon para sa bakuna kaya't kailangang dalhin ito.


Para sa mga katanungan: Nagoya International Center Information Division

TEL:052-581-0100 (Mula 9am~5pm. Ika-8/14/15 ng Agosto at sarado tuwing Lunes.)
E-mail: info@nic-nagoya.or.jp

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.