NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

NIC Nihongo Class Para sa Mga Bata (NIC子ども日本語教室)9-11月ターム

2021.09.19

Bubuksan ang Nihongo Class para sa mga Bata na nangangailangan ng suporta para sa pag-aaral ng Nihongo na kailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay at sa paaralan.

Dahil sa mabilis na pagdami ng bilang ng mga taong nahahawaan ng impeksyon na COVID-19, isasagawa ang online class.

Sa oras na mabawasan/bumaba ang bilang ng mga taong may impeksyon, muling sisimulan ang face-to-face class.

★flyer(PDF)

Petsa at Oras: Tuwing linggo mula Septyembre 19 ~ Nobyembre 28 (10:00~11:30)

Lugar:Nagoya International Center 3F Lecture Rm. 1 & 2, 5F Japanese Style Rm.

Makakasali:
・Ang mga bata na may edad na 6 hanggang 15 taong gulang na ang sariling wika ay hindi Nihongo (ipinanganak sa ika-2 ng Abril, 2006 hanggang sa ika-1 ng Abril, 2015).
・Naipanganak bago sumapit ang ika-2 ng Abril, 2006 at kasalukuyang pumapasok sa junior high school.
※Ang mga mag-aaral na pumapasok sa junior high school evening class ay maaaring lumahok sa NIC Nihongo Class para sa mga Senior High school.
※Bibigyang prayoridad ang mga residente, mag-aaral na pumapasok sa pampublikong elementarya at junior high school ng lungsod ng Nagoya.

Kapasidad ng Makakasali:40 katao (kung sino maunang mag-apply)

Babayaran:1,000 yen (kabuuan: 11 beses)

Paraan ng Aplikasyon: Tatanggap ng mga aplikasyon sa pamamagitan ng NIC website

Iskedyul: Agosto 22 mula 10:00 ng umaga

Petsa:Septyembre 9 (linggo) 10:00~11:30 ng umaga

Ang interview at pagbabayad ng participation fees sa Septiyembre 12, (Linggo) ay ikakansela.

Venue: NIC 4F Conference Room 3
※Isasagawa ang panayam sa mga estudyante.
※Maaaring tumawag sa telepono ang mga nahihirapan sa aplikasyon gamit ang website.

NIC Nihonggo Class para sa mga Bata(NIC子ども日本語教室 9-11月ターム)
KasarianKinakailangan punan
(1-2文字)
入力例:0312345678
入力例:foo@example.com
入力例:0312345678
Sa loob NIC Nihonggo Class para sa mga Bata, inoobserbahan ang kanilang pag-aaral at kukuhanan sila ng mga litrato, mayroon ding panayam. Maaari bang masama ang inyong anak sa mga litrato o kaya`y makuhanan ng video? Kinakailangan punan
Kung sakaling gagawing online din ang klase, maaari ka bang makasali? Kinakailangan punan
Malinaw bang nauunawaan ang mga nakasulat at pumapayag na sumali sa Nihongo Class para sa mga Bata? ※ Hindi papayagang sumali ang sumagot ng「Hindi」.Kinakailangan punan


Kontak: Exchange and Cooperation Division
TEL:052-581-5689 E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.