NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Alamin natin ang Daigdig sa library!  (Indonesia) (ライブラリーで世界を学ぼう!(インドネシア編))

2021.11.07

Ang isang dayuhang lektor sa Nagoya International Center ay magpapakilala sa iyo sa iyong sariling bansa habang ginagamit ang mga libro sa silid-aklatan.
* Puwedeng pumasok at lumabas kahit hindi pa tapos

Gaganapin ang event na ito sa Nihongo.

Kailan: Nobyembre 7, (Linggo) 14: 00 ~ 15: 00

Lokasyon: Nagoya International Center ika-3 palapag na silid-aklatan

Kapasidad: 5 tao ang puwedeng bumisita / Online: 20 katao (first-in, first-served)

Bayad: Libre

Pag-apply: Nagoya International Center Public Relations and Information Services Division
Deadline ng pag-aaply: Tumatanggap sa pamamagitan ng email mula 10:00 nang Oktubre 8, (Biyernes) (info@nic-nagoya.or.jp)
* Kapag mag-aaplay, mangyaring tukuyin ang pamagat na "Alamin natin ang daigdig sa library! / ライブラリーで世界を学ぼう!" At sabihin ang iyong pangalan at bilang ng mga sasali, at numero ng telepono.


Para sa mga Katanungan: Public Relations and Information Services Division
Tel: 052-581-0100

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.