NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Pang-kalusugang Konsultasyon para sa Dayuhan (外国人健康相談会)

2021.11.21

Magsasagawa kami ng sesyon ng pagpapayo para sa mga dayuhang residente upang mabigyan sila ng gabay sa wika at sa pamumuhay upang makapamuhay sila ng maayos na kalusugan at maging panatag.

Ito ay co-sponsor ng Foreigner Medical Center.

Magagamit ang suporta sa interpretasyon.

Kailan: Nobyembre 21,(Linggo) 13: 00-16: 00

Lokasyon: Nagoya International Center 5th floor Conference Room 1, etc.

Kasali: Mga dayuhan na naninirahan sa Nagoya at sa kalapit na lugar

Bayad: Libre

Pag-apply: Hindi kailangan


Para sa mga Katanungan: Public Relations and Information Services Division

Telepono: 052-581-0100

Email: info@nic-nagoya.or.jp

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.