NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

NIC International Exchange Walking (NIC国際交流ウォーキング)

2021.11.27

Magkasamang bibisita ang mga kasaling Hapon at Dayuhan sa pasilidad na magpapakita sa kasaysayan at kultura ng Nagoya, at gagabayan sila dito ng boluntaryo ng NIC walking guides.
Ang patutunguhan ay sa Atsuta Jingu at Shirotori Garden.

Petsa at oras: Nobyembre 27, (Sabado) 10: 00-12: 00 (plano)

Lokasyon: Atsuta Jingu Shrine at Shirotori Garden

Kasali: Mga dayuhan at Hapon

Kapasidad: 10 katao sa dayuhan (first-in,first-served), 5 katao sa Japanese (lottery)

Bayad: 300 yen (Bayad sa pagpasok ng Shirotori Garden. 100 yen para sa mga may Keiro pass)

Pag-apply: Tumatanggap sa pamamagitan ng telepono o email mula 10:00 ng Oktubre 23, (Sabado)
(Para sa mga Japanese; ay tintanggap sa pamamagitan ng email hanggang Nobyembre 6, (Sabado) ng 17:00)
* Sabihin ang iyong pangalan at numero ng iyong telepono na maaari kang matawagan.
* Kung kailangan mo ng interpreter maliban sa English, mangyaring mag-apply sa Nobyembre 13, (Sabado)


Para sa mga Katanungan / Pag-apply:
Nagoya International Center Public Relations and Information Services Division
Tel; 052-581-0100
Email: nicwalking@nic-nagoya.or.jp

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.