NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Masayang Event ng Pakikinig sa Pagbabasa ng Picture Books sa Wikang Banyaga ( 外国語で楽しむ絵本の会)

2021.12.12

Ito ay isang event para sa pakikinig sa pagbabasa ng mga aklat sa ibang wika ng mga banyagang boluntaryo. Maaari ninyong malaman at matutunan ang mga kultura ng ibang bansa gamit ang picture books.

■Library 3rd Flr., Nagoya International Center
Petsa at Oras:

Septyembre 26 (Linggo) Kinansela upang maiwasan ang paglaganap ng bagong impeksyon na corona virus.

② Oktubre 10 (Linggo)
③ Oktubre 24 (Linggo)

④ Nobyembre 28 (Linggo)
Disyembre 12 (Linggo)
Lahat ay gaganapin sa oras ng: 14:00 ~ 14:30
Babayaran: Libre
Bilang ng Makakasali:10 Katao (Hanggang 3 katao sa isang grupo. Ang sanggol ay hindi kasama sa bilang.)
Pag-aapply: Mag-apply sa pamamagitan ng e-mail (First come, first served)
Lagyan ng title na, "絵本の会(Ehon no Kai)" ang inyong e-mail, at
isulat ang inyong pangalan, bilang ng sasali, numero ng telepono, at
petsa ng sasalihan at ipadala po ninyo ito sa info@nic-nagoya.or.jp.
Panahon ng Pag-apply:
Septyembre 12 (Linggo)10:00 ~ Septyembre 24 (Biyernes)12:00
② Septyembre 26 (Linggo)10:00 ~ Oktubre 8 (Biyernes)12:00
③ Oktubre 10 (Linggo)10:00 ~ Oktubre 22 (Biyernes)12:00
④ Nobyembre 14 (Linggo) 10:00 ~ Nobyembre 26 (Biyernes 12:00
⑤ Nobyembre 28 (Linggo) 10:00 ~ Disyembre 10 (Biyernes)12:00

■Nakamura Library, Nagoya City
Petsa at Oras : Nobyembre 6(Sabado)10:30 ~ 11:00
Babayaran: Libre
Bilang ng Makakasali: 10 katao
(Hindi kailangang mag-apply、First come, first served sa mismong araw)


Ang Tatawagan at Aaplayan: Nagoya International Center Information Counter
 Telepono:(052) 581-0100  mail:info@nic-nagoya.or.jp 

※Hinihiling po namin ang inyong pag-unawa sa oras na magkaroon ng biglaang pagbabago sa mga espesyal na iskedyul na nabanggit sa itaas, dahil sa epekto ng pagkalat ng bagong uri ng Corona virus. At para sa mga sasali, ay nais po namin na inyong alamin ang mga bagay na dapat pag-ingatan upang makaiwas sa impeksyon.

Ukol sa Silid-Aklatan

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.