NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

NIC Nihongo Class para sa mga Bata(NIC子ども日本語教室 1~3月ターム)

2022.01.09

Magsasagawa ng Nihongo Class para sa mga batang nangangailangan ng suporta para sa pag-aaral ng wikang hapones na kailangan para sa paaralan at sa pang araw -araw na pamumuhay.

flyer

Kailan: Enero 16 hanggang Marso 27, 2022, tuwing araw ng Linggo mula 10:00 ~11:30 ng umaga (sa Pebrero 13 ay walang pasok)

Lugar: Nagoya International Center 3rd Floor, No.12 Conference Room,

5th Floor Japanese Room

May posibilidad na gawin online, depende sa sitwasyon ng COVID-19

Target:

  • Mula 6 hanggang 15 taong gulang na bata na hindi nakakapagsalita ng wikang hapon (Mga batang ipinanganak mula Abril 2 ,2006 hanggang Abril 1 ,2015)
  • Mga batang ipinanganak bago Abril 2, 2006, at kasalukuyang naka-enroll sa Junior High School

Ang mga batang naka enroll sa pang gabing Junior High School, maaring sumali sa NIC Nihongo Class para sa mga Kabataan na High School

Prioridad ang mga naninirahang mga residente at nag-aaral sa Elementarya at Junior High School sa loob ng lungsod ng Nagoya.

Kapasidad: 40 tao (uunahin ang maagang nag-apply)

Halaga ng Babayaran: 1,000 Yen (para sa 10 beses)

Aplikasyon: Tumatanggap ng aplikasyon mula sa Nagoya International Center homepage

Ang mga naninirahan, nag -aaral o balak mag-aral ng elementarya, junior high school sa lungsod ng Nagoya

 ・Panahon ng aplikasyon: Disyembre 19, 2021 (Linggo) alas10:00 ng umaga~

Oras ng Interview: Enero 9 (Linggo) 10:00~ (Lugar ng interview: Nagoya International Center 4th floor Conference Room

Ang mga taong hindi nabanggit sa itaas (Kung ang kapasidad ay mayroon pang bakante)

 ・Panahon ng aplikasyon: Enero 11 (Martes) 2022 mula 1000hanggang Enero 14 (Biyernes) ng alas 5:00 ng hapon

Para sa katanungan: Exchange Cooperation Division

 Tel:052-581-5689 email:vol@nic-nagoya.or.jp

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.