NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

NIC Nihongo Class para sa mga Matanda (NIC日本語の会 1~3月ターム)

2022.01.16

Mag-aaral at aalamin kasama ng mga boluntaryo, ang mga kinakailangan sa pang araw-araw na pamumuhay tulad ng mga salita, kaugalian at kultura. Upang maiwasan ang paglaganap o pagkalat ng COVID-19, mula sa simula o kalagitnaan ng panahong ng ibento ay maaaring may malaking pagbabago sa paraan ng pag-sasagawa o nilalaman nito. Paminsan-minsan ay isasagawa ang pag-update sa mga impormasyon sa Website kaya mangyari lamang na i-check ang mga ito.

Petsa:Enero 16 (Linggo) 2021 hanggang Marso 27, (Linggo) 2022, tuwing Linggo (Ngunit Pebrero 13,ay sarado)

Lugar:Nagoya International Center5th Floor Conference Room

Target:Mga naninirahang residente ng Aichi, Gifu at Mie Prefecture na hindi gumagamit ng wikang Nihonggo bilang sariling wika (hindi maaaring sumali ang mga Elementary, Junior High School, bibigyan prayoridad unahin ang mga naninirahan sa lungsod ng Nagoya)

Kapasidad:Bawat Class ay mula 8 hanggang 18 Katao (Kapag lumampas sa bilang ng kapasidad ay pagpipilian)

Bayad:2,500Yen (para sa 10 Beses, bukod ang para sa mga textbook 500Yen~1,000Yen)

Aplikasyon:Nagoya International Center Homepage, o dumiretsong pumunta sa amin upang mag-apply
Panahon ng Aplikasyon:Disyembre 26 (Linggo) 12:00 hanggang Enero 7 (Linggo) 12:00
※Mangyaring tumanggap / magpa-interview ang aplikante.
  Araw ng Interview:Enero 9 (Linggo) magkaiba ang oras bawat klase
  Lugar ng Interview:Nagoya International Center 5F Conference Room


Para sa Katanungan:Exchange Cooperation Division
 Tel:052-581-5689 e-mail:vol@nic-nagoya.or.jp

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.