NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Pang-kalusugang Konsultasyon para sa Dayuhan (外国人健康相談会)

2022.05.22


Gaganapin ang pang-kalusugang konsultasyon para sa dayuhang naninirahan sa lungsod ng Nagoya at karatig na lugar, upang makapagbigay serbisyo para sa mga may kahirapan sa nihonggo at kultura na siyang hadlang sa pag-akses sa mga isyu sa kalusugan.

Ito ay inorganisa ng Medical Information Center Aichi at Nagoya International Center.

Mayroong interpreter. Hindi kailangan ng reserbasyon.

Kailan: Mayo 22, (lingo) 13:00 - 16:00

Saan: Nagoya International Center 5F Conference Room 1

Bayad: Libre

Pag-apply: hindi kailangan


Inquiries:Nagoya International Center Information Division

Tel: 052-581-0100

Email:info@nic-nagoya.or.jp

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.