NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Book Recycle Corner sa Silid Aklatan ng NIC(NICライブラリー本のリサイクルコーナー)

2022.06.01

Ang Nagoya International Center Library ay nagtalaga ng isang recycle corner para sa mga pinaglumaang libro at mga outdated magazines na maaaring hingin at iuwi ng ninumang nagnanais gumamit nito. Ang isang bahagi ng donasyon ay ipapamahagi sa Nagoya Executive Committee ng "World Terakoya Movement" na nagsasagawa ng aktibidad sa edukasyon ng pagbabasa at pagsusulat para sa mga umuunlad na bansa.
Hindi kailangan ng rehistrasyon.

Kailan: Hunyo 1 (miyerkules) hanggang Agosto 31 (miyerkules) 2022
Lugar: Nagoya International Center 3F library


Para sa mga katanungan: Public Relations and Information Services Division
Telepono:052-581-0100  email:info@nic-nagoya.or.jp

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.