NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Pagsasanay para sa mga Supporter ng mga dayuhang bata at mag-aaral ~Introduksyon~  (外国人児童・生徒サポーター研修~入門編~)

2022.06.12

Para sa mga taong beginners sa pag-suporta sa mga dayuhang mga bata, magsasagawa ng pagsasanay upang maunawaan ang kasalukuyang sitwasyong at isyu ng mga dayuhang bata at tagapag-alaga at isipin kung paano makibahagi.

※ Ang pagsasanay ay gaganapin sa wikang hapon lamang.

Kailan: Hunyo 12, Hunyo 26, Hulyo 10, 2022 (lahat ay araw ng linggo) 13:30~16:30

Lugar: Nagoya International Center, 5F Conference room no.1

Makakasali: Ang mga taong nais sumuporta sa mga dayuhang bata at mag-aaral, at sa mga taong kakasimula lamang sa aktibidad ng pag-suporta

Kapasidad: 40 katao (palabunutan)

Bayad: Tamang Edad/Adulto 1,500 yen ; Estudyante 1,000 yen (kabuuang 3 beses)

Aplikasyon: Tatanggap ng aplikasyon mula Mayo 11 (miyerkules) 10:00 hanggang Mayo 29 (linggo) ng 17:00 sa pamamagitan ng telepono, email, website o kaya ay derektang pagbisita sa NIC.


Para sa Katanungan / Aplikasyon : Exchange and Cooperation Division

Tel:052-581-5689

E-mail:seminar-vol@nic-nagoya.or.jp

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.