NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Ang Pakikinig ng Pagbabasa ng Picture Books sa Wikang Banyaga (外国語で楽しむ絵本の会)

2022.06.26

Ang mga boluntaryong dayuhan ay magbabasa ng picture books sa wikang banyaga para sa mga bata. Sa pamamagitan ng picture books, maaaring malantad sa banyagang kultura ang mga bata,

Kailan:① Hunyo 26 (Linggo) 14:00 ~ 14:30Natapos na ang tanggapan.
  ② Hulyo 10 (Linggo) 14:00 ~ 14:30
Lugar: Nagoya International Center 3F, Library
Kapasidad:Hanggang 5 pamilya, 15 katao pangkabuuan (hindi kasama sa bilang ang mga maliliit na bata)
Bayad:LibreAplikasyon:Sa e-mail (info@nic-nagoya.or.jp), first come first served basis.
Ang e-mail ay lagyan ng pamagat na 「絵本の会 / Ehon no Kai」, pakisulat ang inyong pangalan, pakisulat kung ilan ang sasali, edad ng inyong anak, ang inyong telepono, at ninanais na araw ng pagsali.
Panahon ng Aplikasyon:① Hunyo 12 (Linggo) 10:00 ~ Hunyo 24 (Biyernes) 12:00
       ② Hunyo 26 (Linggo) 10:00 ~ Hulyo 08 (Biyernes) 12:00


Para sa mga Katanungan:Public Relations and Information Services Division
Tel:052-581-0100 E-mail:info@nic-nagoya.or.jp

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.