NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

NIC Nihongo Class para sa mga Kabataan na High School (NIC夏休み高校生日本語教室)

2022.07.05

Gaganapin ang mga klase upang bumuo ng pundasyon ng wikang Nihongo na kinakailangan para sa pag-aaral ng asignatura upang bigyan daan ang mga dayuhang kabataan na makatapos ng high school at mapaunlad ang kanilang mga karera.

Kailan:Hulyo 24 (Linggo), 31 (Linggo), Agosto 7 (Linggo), 13 (Sabado), 28 (Linggo) Lahat ay magsisimula mula 14:00~16:00.

Lugar:Nagoya International Center 3F, Training Room 2

Makakasali:Mga dayuhang mag -aaral na nasa senior high school at mga batang yaong mga gustong magpatuloy ng pag-aaral sa high school (mga batang ipinanganak bago mag Abril 1, 2007)

*Ang mga nag-aaral sa junior high school, maliban sa night class ng junior high school ay lumahok sa NIC nihongo class para sa mga bata.
*Binibigyan ng prayoridad ang mga nag-aaral sa high school at ang mga nakatira sa loob ng lungsod.

Kapasidad:15 katao (palabunutan)

Bayad:1,000 yen (para sa 5 sesyon)

Aplikasyon: Simula Hulyo 5 (Martes) mula 10:00 ~ Hulyo 16 (Sabado) 17:00. Ang tanggapan ng aplikasyon ay sa homepage ng NIC.

*Mangyari lamang na lumahok sa panayam ang mga aplikante. Kung lalagpas sa itinakdang bilang ng kapasidad ng aplikasyon, pipiliin ang matatanggap batay sa naging resulta ng panayam.
Araw ng Panayam:Hulyo,17 (Linggo) 13:00~ 
Lugar ng Panayam:Nagoya International Center 3F, Training Room 2

Ang NIC Nihongo Class para sa mga Kabataan na High School(NIC高校生日本語教室夏休みターム)
Kasarian (性別)Kinakailangan punan
(2-2文字)
入力例:0312345678
入力例:foo@example.com
入力例:0312345678
Sa loob NIC Nihonggo Class para sa mga High School, inoobserbahan ang kanilang pag-aaral at kukuhanan sila ng mga litrato, mayroon ding panayam. Maaari bang masama ang inyong anak sa mga litrato o kaya`y makuhanan ng video? (申込者が、写真やビデオにうつってもよろしいですか?)Kinakailangan punan
Kung sakaling maging online din ang klase, maaari  (教室がオンラインとなった時も参加できますか?)Kinakailangan punan
Para sa lahat ng nag-apply sa Japanese Language Class, pagsasanay sa wikang Nihongo at kaganapang kapaki-pakinabang sa pang-araw-araw na pamumuhay na mga impormasyon ay ipapadala sa pamamagitan ng email. May pagkakataon na ang gabay na impormasyon ay hindi nakasulat sa inyong katutubong wika. Darating ang abiso ng halos 1 taon. Lagyan ng check ☑ kung ayaw makatanggap ng abiso. (日本語教室の皆さんには、日本語の練習や、日常生活に役立つイベント情報をメールでお送りします。 ご案内があなたの母語ではない場合もあります。 連絡が届くのは、約1年間です。 連絡を受け取りたくない人は、チェックをしてください。)


Para sa mga katanungan:Exchange & Cooperation Division
Tel:052-581-5689 E-mail:vol@nic-nagoya.or.jp

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.