NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

NIC Nihonggo Class para sa mga Bata sa Bakasyon sa Tag-init (NIC 夏休み子ども日本語教室)

2022.07.17

Binago ang araw ng mga klase mula sa orihinal na iskedyul.

Sa panahon ng bakasyon, mababa ang pagkakataon sa pagsasalita ng wikang hapon para sa mga bata. Kung kaya't ninanais naming makapagbigay ng pagkakataon para mapag aralan ang nihongo upang maipagpatuloy ang paglawak ng kaalaman sa pagsasalita ng mga bata at maipagpatuloy at maidugtong sa kanilang pamumuhay paaralan sa pasukan, sa pamamagitan ng pagbubukas ng Nihongo Class.
※Dahil sa epekto ng covid19, may posibilidad na mabago ang iskedyul at oras, ang pamamaraan ng pagsasaganap (maaaring maganap sa Online Zoom), o di kaya ay makansela ang klase.

Kailan:Hulyo 20 (Miyerkules), 24 (Linggo), 27 (Miyerkules), 31 (Linggo), Agosto 3 (Miyerkules), 7 (Linggo), 10 (Miyerkules), 17 (Miyerkules), 24 (Miyerkules), 28 (Linggo), 31 (Miyerkules)

Lugar:Nagoya International Center 3F, Training Room 1 & 2, Japanese Room

Kapasidad:40 katao (first come first served basis)

Bayad:1,000 yen (para sa 10 sesyon)

Aplikasyon:Ang mga aplikasyon ay tatanggapin sa pamamagitan ng homepage ng NIC.

〇Ang mga nakatira sa Nagoya City, mga pumapasok at nagpaplanong pumasok sa isang pampublikong elementarya o sekondaryang paaralan sa loob ng Nagoya City.
Panahon ng Aplikasyon:Hulyo 5 (Martes) 10:00~
Iskedyul ng Panayam:Hulyo 17 (Linggo) 12:30~14:00 
Lugar ng Panayam:Nagoya International Center 4F, Training Room 3
〇Para sa mga hindi nakalista sa itaas (kung sakaling mayroon pang bakante. Gayunpaman, sa panahong ito, bibigyan pa din ng prayoridad ang mga nakatira at ang mga nag-aaral sa isang pampublikong elementarya o sekondaryang paaralan sa loob ng Nagoya City.)
Panahon ng Aplikasyon:Hulyo 19 (Martes) 10:00 ~ Hulyo 22 (Biyernes) 17:00

NIC Nihongo Summer Class para sa mga Bata (NIC 夏休み子ども日本語教室)
KasarianKinakailangan punan
(1-2文字)
入力例:123-4567
入力例:0312345678
入力例:foo@example.com
Kung sakaling gagawing online din ang klase, maaari ka bang makasali?Kinakailangan punan
入力例:0312345678
Sa loob ng NIC Nihongo Summer Class Para sa Mga Bata inoobserbahan ang kanilang pag-aaral at kukuhanan sila ng mga litrato, mayroon ding panayam. Maaari bang masama ang inyong anak sa mga litrato o kaya`y makuhanan ng video?Kinakailangan punan
Para sa lahat ng nag-apply sa Japanese Language Class, pagsasanay sa wikang Nihongo at kaganapang kapaki-pakinabang sa pang-araw-araw na pamumuhay na mga impormasyon ay ipapadala sa pamamagitan ng email. May pagkakataon na ang gabay na impormasyon ay hindi nakasulat sa inyong katutubong wika. Darating ang abiso ng halos 1 taon.
Lagyan ng check ☑ kung ayaw makatanggap ng abiso.


Para sa mga katanungan:Exchange & Cooperation Division
Tel:052-581-5689 E-mail:vol@nic-nagoya.or.jp

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.