NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Pagbabasa ng Mga Larawang Aklat sa Wikang Banyaga (Oktubre at Nobyembre) (外国語で楽しむ絵本の会(10月&11月))

2022.10.09

Ito ay ang pag-babasa ng larawang aklat sa wikang banyaga ng mga dayuhang boluntaryo. Sa pamamagitan ng larawang aklat na ito ay maaaring maranasan at magkaroon ng pagkataong matamasa ang banyagang kultura.  

Petsa:①Oktubre 9 (Linggo) 14:00~14:30 ②Oktubre 23 (Linggo) 14:00~14:30
③Nobyembre 5 (Sabado) 10:30~11:00
④Nobyembre 27 (Linggo) 14:00~14:30 ⑤Disyembre 11 (Linggo) 14:00~14:30
Lugar:①②④⑤Nagoya International Center 3F Library(Nagoya City Nakamuraku Nagono 1-47-1)
③Nakamura Library (Nagoya City Nakamuraku Nakamuracho Chanoki 25 Nakamura Koen Bunka Plaza 1F)
Kapasidad:Ang ①②④⑤ ay hanggang 5 miyembro ng pamilya, at hanggang 15 katao ang kabuohan ng bilang ng makakasali (ang mga batang pre-schoolers ay hindi kasama sa bilang ng tao) first come first served basis ang aplikasyon
③10 katao, first come first served basis sa araw ng tanggapan
Bayad:alinman ay libre
Aplikasyon:Ang ①②④⑤ ay sa pamamagitan ng e-mail(info@nic-nagoya.or.jp). Ilagay sa title ng e-mail ang「Pagbabasa ng Mga Larawang Aklat sa Wikang Banyaga/絵本の会」, sa nilalaman ng liham ay isulat ang pangalan/bilang ng makakasali/edad ng anak/telepono/at araw kung kelan makakasali. 
Panahon ng aplikasyon:①Septyembre 25 (Linggo) ~ Oktubre 7 (Biyernes), ②Oktubre 9 (Linggo) ~ Oktubre 21 (Biyernes), ④Nobyembre 13 (Linggo) ~ Nobyembre 25 (Biyernes) ⑤Nobyembre 27 (Linggo) ~ Disyembre 9 (Biyernes) 
★Lahat ng iskedyul na oras ay mula 10AM simula ng araw ng tanggapan at hanggang 
12 PM ng araw ng deadline ng tanggapan★
Ang ③ ay hindi kailangan ng aplikasyon(first come first served basis sa araw ng tanggapan).
Tatawagan:Nagoya International Center Public Relations and Information Division 052-581-0100 info@nic-nagoya.or.jp

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.