NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Volunteer Forum ~Lektura at Sesyon sa Pagpapaliwanag Para sa Pagtanggap ng Mga Boluntaryo R.4 ボランティアフォーラム ~ 講演会 & ボランティア募集説明会 ~

2022.12.18

Makinig sa mga lektura upang matutunan ang kahalagahan ng mga aktibidad na ginagawa sa pagboboluntaryo at ng wastong pag-uugali bilang isang tagapagsuporta, at pag-isipan ang mga aktibidad sa pagboboluntaryo na maaaring gawin, bilang pangunahing hakbang. Kasabay nito, kami ay tatanggap ng mga boluntaryong magpaparehistro sa aming center para maging aktibo mula sa Abril 2023.

【Part 1】Pangunahing Usapin ng Lektura "Pagboboluntaryo ~Pagbabago ko, Pagbabago ng Komunidad~"

《Lecturer》Ginoong Nobuyuki Kurita (栗田 暢之)

(Certified Non-Profit Organization Rescue Stockyards, Representatibong Direktor)

【Part 2】Sesyon sa Pagpapaliwanag "Paghahalubilo ng Iba't-ibang Kultura sa Lungsod ng Nagoya at Boluntaryong Magpaparehistro sa NIC"

Aming ipakikilala ang kasalukuyang situwasyon ng mga dayuhang residente sa Lungsod ng Nagoya at ang sistema ng pagpaparehistro ng mga boluntaryo sa aming center, na magsasagawa ng mga aktibidad sa bawa't larangan ng interaksyong pang-internasyonal, kooperasyong pang-internasyonal at paghahalubilo ng iba't-ibang kultura.

【Part 3】Pakikipag-interaksyon ng Mga Boluntaryo

Magsasagawa ng pagtitipon sa pakikipag-interaksyon sa mga boluntaryong rehistrado sa Nagoya International Center.

Petsa at Oras: Disyembre 18 , 2022 (Linggo) 1:30 - 4:30 p.m.

Lugar: Nagoya International Center Annex Hall (Nagoya shi Nakamura Ku Nagono 1-chome 47-1 (名古屋市中村区那古野一丁目47番1号)

Bilang ng Makakasali: 100 Katao(First come, first served)

Bayad: Libre

Aplikasyon: Nobyembre 11, 2022 (Biyernes) Tatanggap ng aplikasyon mula 10am hanggang sa mapuno ang bilang ng makakasali sa pamamagitan ng website, e-mail o telepono.


Tanggapan ng Aplikasyon: Nagoya International Center Exchange and Cooperation Division

https://www.nic-nagoya.or.jp/

052-581-5689

seminar-vol@nic-nagoya.or.jp

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.