NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Pagbabasa ng Kwentong Pambata sa Wikang Banyaga (Abril at Mayo) 外国語で楽しむ絵本の会(4月&5月)

2023.05.28

Ito ay ang pagbabasa ng kwentong pambata sa wikang banyaga ng boluntaryong taga-ibang bansa.

Sa pamamagitan ng pagbabasa ng kwentong pambata, magkakaroon ng kaalaman ang mga bata tungkol sa kultura ng ibang bansa.

Petsa at Oras:

Abril 9 (Linggo) 14:00~14:30   Natapos na ang tanggapan

Abril 23 (Linggo) 14:00~14:30 Natapos na ang tanggapan

Mayo 14 (Linggo) 14:00~14:30 Natapos na ang tanggapan

Mayo 28 (Linggo) 14:00~14:30Natapos na ang tanggapan

Lugar: Library - 3rd Flr. Nagoya International Center(Nagoya City Nakamuraku Nagono 1-47-1)

Bilang ng Makakasali: Hanggang 5 pamilya at ang kabuoan ay 15 katao (hindi kasama sa bilang ng makakasali ang mga pre-schoolers), bibigyang prayoridad ang mga mauuna sa aplikasyon.

Bayad: Libre

Aplikasyon: Mag-apply sa pamamagitan ng e-mail(info@nic-nagoya.or.jp

Pakilagay sa title ang "Ehon no Kai/絵本の会", at pakilagay sa nilalaman ng inyong e-mail ang mga pangalan at bilang ng makakasali, edad ng inyong anak, telepono at araw ng pagsali.

Panahon ng Aplikasyon:

Marso 26 (Linggo) ~ Abril 7 (Biyernes)

Abril 9 (Linggo) ~ Abril 21 (Biyernes)

Abril 23 (Linggo) ~ Mayo 12 (Biyernes)

Mayo 14 (Linggo) ~ Mayo 26 (Biyernes)

★Ang oras para sa kabuoan mula sa araw na magsimula ang tanggapan ng aplikasyon ay 10:00 hanggang 12:00 sa araw ng palugit.


Ang Tatawagan: Nagoya International Center - Public Relations & Information Division

052-581-0100

info@nic-nagoya.or.jp

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.