NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Pagsasanay para sa Tagasuporta sa mga Batang Banyaga at Mag-aaral  ~Introductory~  (外国人児童・生徒サポーター研修(入門編))

2023.06.11

Para sa mga baguhan sa pagsuporta sa mga dayuhang bata, magsasagawa ng pagsasanay upang maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon at isyu ng mga batang banyaga at kanilang mga magulang o tagapag-alaga at pag-isipan kung paano makibahagi sa mga ito.

※ Ang pagsasanay ay isasagawa lamang sa Nihongo.

 

Petsa at Oras:  ika-11, ika-25 ng Hunyo, ika- 9 ng Hulyo, 2023 (parehong araw ng Linggo) 13:30~16:30 

Lugar:  5th Flr., Nagoya International Center, Conference Rm. 1

Makakasali:  Mga taong nais sumuporta sa mga batang banyaga at mag-aaral at mga taong

kakasimula pa lamang sa aktibidad ng pagsuporta

Kapasidad:  40 katao (Pagpipilian)

Babayaran:  Ordinaryong Halaga - \ 1,500  Mag-aaral - \ 1,000 (kabuuan 3 beses)

 Aplikasyon:  Tatanggap ng aplikasyon mula 10:00 a.m. ng Mayo 11 (Huwebes) hanggang 5:00 p.m. ng Mayo 28 (Linggo) sa pamamagitan ng telepono,

e-mail, website o di kaya ay direktang pagbisita sa NIC.


Ang Tatawagan/ Aaplayan:  Exchange and Cooperation Division   

Tel:052-581-5689 E-mail:seminar-vol@nic-nagoya.or.jp

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.