NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Pag-aaral ng wikang hapon

Pag-aaral ng wikang hapon

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Paghahanda sa kalamidad

Paghahanda sa kalamidad

 • Aktibidad ng disaster prevention
 • Magboluntaryo

  Magboluntaryo

  Magbasa ng katutubong libro

  Magbasa ng katutubong libro

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Mga Balita at Kaganapan

  Pagbabasa ng Mga Larawang Aklat sa Wikang Banyaga (Septyembre at Oktubre) 外国語で楽しむ絵本の会(9月&10月)

  2023.10.22

  Ito ay ang pag-babasa ng larawang aklat sa wikang banyaga ng mga dayuhang boluntaryo. Sa pamamagitan ng larawang aklat na ito ay maaaring maranasan at magkaroon ng pagkataong matamasa ang banyagang kultura.

  Petsa:

  ① Septyembre 10 (Linggo) 14:00~14:30

  ② Septyembre 24 (Linggo) 14:00~14:30

  ③ Oktubre 8 (Linggo) 14:00~14:30

  ④ Oktubre 22 (Linggo) 14:00~14:30

  Lugar:

  Nagoya International Center 3F Library(Nagoya City Nakamuraku Nagono 1-47-1)

  Kapasidad:

  Hanggang 20 katao ang kabuohan ng bilang ng makakasali (ang mga batang pre-schoolers ay hindi kasama sa bilang ng tao) first come first served basis ang aplikasyon

  Bayad:libre

  Pag-apply:magparehistro sa pamamagitan ng e-mail(info@nic-nagoya.or.jp).

  Ilagay sa title ng e-mail ang「"絵本の会/ Ehon no kai"」, sa nilalaman ng liham ay isulat ang pangalan, bilang ng makakasali,edad ng anak, telepono, at araw kung kelan makakasali.

  Panahon ng aplikasyon:

  ①Agosto 27 (Linggo) ~ Septyembre 8 (Biyernes)

  ②Septyembre 10 (Linggo) ~ Septyembre 22(Biyernes)

  ③Septyembre 24 (Linggo) ~ Oktubre 6 (Biyernes)

  ④Oktubre 8 (Linggo) ~ Oktubre 20 (Biyernes)

  ★Lahat ng iskedyul ng oras ay mula 10:00a.m~12:00p.m, kapag nag-umpisa ang araw ng tanggapan para sa aplikasyon hanggang sa araw ng deadline nito.


  Nagoya International Center Public Relations and Information Division

  052-581-0100

  info@nic-nagoya.or.jp

  Mga Balita at Kaganapan

  Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.