NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Pag-aaral ng wikang hapon

Pag-aaral ng wikang hapon

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Paghahanda sa kalamidad

Paghahanda sa kalamidad

 • Aktibidad ng disaster prevention
 • Magboluntaryo

  Magboluntaryo

  Magbasa ng katutubong libro

  Magbasa ng katutubong libro

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Mga Balita at Kaganapan

  NIC Nihongo Class para sa mga Bata(NIC子ども日本語教室 9月ターム)

  2023.11.26

  Magsasagawa ng isang silid aralan para sa mga bata upang mabigyan ng tulong sa pag-aaral ng Nihonggo na kakailanganin sa paaralan at sa pang-araw araw na pamumuhay.

  flyer

  Petsa:Septyembre 17 ~ Nobyembre 19 tuwing linggo, 10am~11:30am (kabuoan ng10 beses)

  Lugar:Nagoya International Center 3F Training Room 1&2, 5F Tatami Room

  Makakasali:

  ・Mga batang may edad 6 hanggang 15 na hindi Nihonggo ang pangunahing wika (ipinanganak ng Abril 2, 2008 ~ Abril 1, 2017)

  ・Ipinanganak bago ang Abril 2, 2008 na kasalukuyang nag-aaral sa junior high school

  ※Ang mga nag-aaral sa pang-gabing klase na nasa Junior HighSchool ay sumali sa NIC Nihongo Class para sa mga Kabataan na High School.

  ※Prayoridad rito ang mga naninirahan sa lungsod at nag-aaral sa elementarya / junior high school na mga public school ng lungsod ng Nagoya.

  Bilang:40 katao (first-come-first-served basis)

  Bayad:1,000 yen (10 beses)

  Aplikasyon:

  〇Para sa naninirahan sa lungsod ng Nagoya, nag-aaral sa elementarya / junior high school na mga public school ng lungsod ng Nagoya, o sa mga nagbabalak mag-aral sa lungsod:

  ・Panahon ng aplikasyon:Agosto 23, (Miyerkules), 10:00 hanggang Setyembre 9, (Sabado),12:00

  Ipagpaumanhin ninyo po. Puno na po ang kapasidad ng maaaring makasali kaya't hindi na kami tumatanggap.

  ・Petsa ng Panayam:Septyembre 10 (Linggo) 10:00 am~

  ・Lugar ng Panayam:Nagoya International Center 4F, Training Room 3

  〇Para sa mga hindi kasali sa itaas (Kapag may bakante lamang. Gayunpaman, sa loob ng itinakdang panahon ng aplikasyon ay prayoridad ang mga naninirahan sa lungsod ng Nagoya, nag-aaral sa elementarya / junior high school na mga public school ng lungsod ng Nagoya.):

  ・Panahon ng aplikasyon:Setyembre 13, 2023 (Miyerkules) hanggang 10:00 a.m.~Setyembre 16, 2023 (Sabado)12:00 p.m.

  NIC Nihonggo Class para sa mga Bata(NIC子ども日本語教室 9-11月ターム)
  Natapos na ang tanggapan.


  Para sa katanungan:

  TEL:052-581-5689

  Email:vol@nic-nagoya.or.jp

  Mga Balita at Kaganapan

  Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.