NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Pag-aaral ng wikang hapon

Pag-aaral ng wikang hapon

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Paghahanda sa kalamidad

Paghahanda sa kalamidad

 • Aktibidad ng disaster prevention
 • Magboluntaryo

  Magboluntaryo

  Magbasa ng katutubong libro

  Magbasa ng katutubong libro

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Mga Balita at Kaganapan

  Aplikasyon para sa NIC Japanese Class (NIC日本語教室1~3月ターム)

  2024.01.14

  フィリピノ語.png

  flyer(PDF)

  • Ito ang Japanese class para sa may edad 16 pataas.
  • Ang klase na ito ay nakatuon sa pag-uusap. Matututunan ang wikang Hapon at ang pamumuhay sa Japan habang nakikipag-usap sa boluntaryong guro.
  • Hindi gagamit ng aklat.

  APLIKANTE 

  Mga residente ng Prepektura ng Aichi, Gifu at Mie na hindi Nihongo ang sariling

  wika(Hindi maaaring makakasali ang mga mag-aaral ng elementary at jr. high

  school.  Bibigyan ng prayoridad ang aplikanteng naninirahan sa lungsod ng Nagoya at may angkop na level.)

  .

  PETSA    

  Tuwing Linggo, sa loob ng 3 buwan  (Enero 14 ~ Marso 24, 2024) *Ngunit, walang pasok sa February 11.(90 minutong klase × 10 beses)

  ★Paalala. Kapag umabsent ng 3 beses na sunod-sunod at hindi kumontak para magbigay abiso, kakanselahin ang iyong rehistrasyon at hindi na maaaring makasali sa natitirang sesyon sa ganap na semestre.

  .

  LUGAR  5th Floor Nagoya International Center Conference Room

  .

  Bayad sa Pagsali \1,000 (pangkalahatan 10 beses) Ang bayad sa pagsali ay non-refundable.

  .

  KlaseMangyaring tingnan ang polyeto.

  .

  AplikasyonFirst-come, first-served)【Online>  

  Sa mga aplikanteng naninirahan sa Lungsod ng Nagoya at may angkop na level

   (Pakibasa ang【★Paraan ng pag-check ng inyong Nihongo Level】)

  12:00 tanghali ng Disyembre 10 (Linggo) ~ 12:00 tanghali ng Disyembre 24 (Linggo), 2023

  ※Kaya lamang, para sa wastong pagkakasunud-sunod ng bilang ng first-come, first-served basis, ay ititigil na ang pagtanggap ng aplikasyon, sa oras na mapuno na ang bilang ng makakasali.

  ・Petsa at Oras ng Panayam:  Enero 7, (Linggo)  10:00 a.m. o 12:00 noon

  ・Lugar ng Panayam:  Conference Room  5F Nagoya International Center

   

  Maliban sa Mga Aplikanteng Nabanggit sa Itaas

  (Kapag nagkaroon lamang ng bakante sa mga kasali.  Bibigyan ng prayoridad ang aplikanteng naninirahan sa lungsod ng Nagoya at may angkop na level.)

  12:00 tanghali ng Enero 10 (Miyerkules) ~ 12:00 tanghali ng Enero 12 (Biyernes), 2024

  ※Kaya lamang, para sa wastong pagkakasunud-sunod ng bilang ng first-come, first-served basis, ay ititigil na ang pagtanggap ng aplikasyon, sa oras na mapuno na ang bilang ng makakasali.

  【Paraan sa pag-check ng Japanese level】

  Bago mag-apply, paki-check ang inyong Japanese level sa website ng "TSUNAHIRO"

  Isulat ang resulta ng inyong level sa NIC Japanese Class application form.

  Gawin ang level check sa wikang sapat na naiintindihan.

  Makakapamili ng wika mula sa menu na nasa kanan itaas. 

  Siguraduhin na ang kukuha ng level check ay ang mismong tao na nag-aaply.

  【Resulta ng pagsusuri sa antas at ang inirerekomendang klase para sa iyo】

  • Subukan nating aralin ang Antas 1.」 → sa 「Nihongo 1 gawin ang pagparehistro.
  • Subukan nating aralin ang Antas 2.」 → sa 「Nihongo 2 gawin ang pagparehistro.
  • Tandaan natin ang mga kapaki-pakinabang na parirala sa Wikang Hapon.

  Ang Nihongo 1」 at Nihongo2」 ng NIC Nihongo Class, maaaring mahirap para sa iyo. Kung kayo ay nagnanais lumahok sa NIC Nihongo Class, mangyaring mag apply sa Nihongo1」 matapos maunawaan ang mga sumusunod.

  Bibigyang ng prayoridad ang mga nasa "Level 1" o "Level 2" na nakatira sa lungsod ng Nagoya.

  Para sa mga nagnanais matuto ng mga pangunahing kaalaman sa Nihongo sa unang pagkakataon, inirerekomenda namin ang Nihongo Class Maruhachi na pinamamahalaan ng Nagoya City.

  • Subukan nating aralin ang Antas 3.」「Ang iyong kakayahan sa Wikang Hapon ay mas mataas sa antas na inaasahan sa website na ito.

  Ang Nihongo 1」 at Nihongo2」 ng NIC Nihongo Class, maaaring madali para sa iyo. Kung kayo ay nagnanais lumahok sa NIC Nihongo-no-kai, mangyaring mag apply sa Nihongo 2 matapos maunawaan ang mga sumusunod.

  Kung ang bilang ng mga aplikante ay lumampas sa kapasidad, ang prayoridad ay ibibigay sa Level 1 at Level 2 na mga aplikante.


  Ang Tatawagan:  Dibisyon ng Programa

  TEL:052-581-5689

  E-mail:vol@nic-nagoya.or.jp

  Mga Balita at Kaganapan

  Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.