NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Pag-aaral ng wikang hapon

Pag-aaral ng wikang hapon

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Paghahanda sa kalamidad

Paghahanda sa kalamidad

 • Aktibidad ng disaster prevention
 • Magboluntaryo

  Magboluntaryo

  Magbasa ng katutubong libro

  Magbasa ng katutubong libro

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Mga Balita at Kaganapan

  NIC Nihongo Class para sa mga Senior High School (高校生日本語教室1月~3月ターム)

  2024.01.14

  Magsasagawa ng isang silid-aralan upang isulong ang pundasyon ng Nihongo na kakailanganin sa pag-aaral para sa mga dayuhang mag-aaral upang makatulong sa pag-unlad ng kanilang karera at makapagtapos ng senior high school.

  flyer

  Petsa: Enero 14 hanggang Marso 24 (Linggo), tuwing Linggo 2pm ~ 4pm (10 beses lahat)(Maliban sa Pebrero 11)

  Lugar: Nagoya International Center 5F Conference Room

  Kasali: Mga kabataang nasa senior high school o mag-eenroll pa lamang sa senior high school (ipinanganak noong Abril 1, 2008)

  *Maliban sa mga nag-aaral sa pang-gabing klase na nasa junior high school, ang nag-aaral sa junior high school ay sumali sa NIC Nihongo class para sa mga bata.

  *Prayoridad rito ang mga naninirahan sa lungsod at ang nag-aaral sa lungsod.

  Bilang: 25 katao (Pipiliin)

  Bayad: 2,000 yen (para sa 10 beses)

  Aplikasyon:

  ①Mula Disyembre 15 (Biyernes) ng 10:00 hanggang Enero 5 (Biyernes) ng 17:00 ay isasagawa sa Nagoya International Center Website ang tanggapan ng mga aplikasyon.


  ②Mula Enero 7 (Linggo) ng 14:00 ay isasagawa ang interview at mga bayaran sa NIC, 5F Conference Room.
  *Ang mga aplikante ay bibigyan ng panayam. Kapag lum agpas ang bilang ng mga aplikante sa bilang lamang ng makakasali, ay pipiliin ang makakasali lamang base sa resulta ng panayam.


  Para sa katanungan

  TEL:052-581-5689

  Email:vol@nic-nagoya.or.jp

  Mga Balita at Kaganapan

  Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.