NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Pag-aaral ng wikang hapon

Pag-aaral ng wikang hapon

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Paghahanda sa kalamidad

Paghahanda sa kalamidad

 • Aktibidad ng disaster prevention
 • Magboluntaryo

  Magboluntaryo

  Magbasa ng katutubong libro

  Magbasa ng katutubong libro

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Mga Balita at Kaganapan

  Gabay sa Tatahaking Karera 2024 para sa mga Batang Dayuhan at mga Magulang(外国人の子どもと保護者のための進路ガイダンス2024)

  2024.07.27

  Ang seminar sa Gabay sa Tatahaking Karera pagpasok ng Senior High School ay gaganapin para sa mga batang dayuhan at kanilang mga magulang.

  Gaganapin ang pagpapaliwanag ukol sa sistema ng Japan para sa pagpasok sa mataas na edukasyon, kung paano maghanda sa pagpili ng karera, mga iskedyul ng eksaminasyon, pagpapakilala ng mga Guro ng mga paaralang Senior High, pagpapahayag ng mga karanasan ng mga senior students, at indibidwal na konsultasyon sa tatahaking karera.

  May mga interpreter sa wikang English, Portuguese, Spanish, Chinese, Filipino, Vietnamese at Nepali.

  Sa Pakikipagtulungan ng Nagoya Municipal Board of Education.

  .Flyer

  .

  Kailan:Hulyo 27 (Sabado) 13:00~16:30 (Postponement Date:Agosto 3 (Sabado) 13:00~16:30)

  Lugar:Nagoya International Center 5F, Conference Room

  Makakasali:Mga mamamayang dayuhang bata at mga magulang

  Kapasidad:80 katao(first come, first served basis)

  Bayad:Libre

  Aplikasyon: Hunyo 22(Sabado), ang tanggapan ng aplikasyon ay sa pamagitan ng pagtawag sa telepono mula 10:00, sa homepage, o direktang puntahan ang NIC.

  Ito ay agad na tatapusin sa oras na maabot ang kapasidad.


  Para sa mga Katanungan: Tel 052-581-0100

  E-mail info@nic-nagoya.or.jp

  Mga Balita at Kaganapan

  Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.