NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Pangkalahatang Disaster Drill ng Mga Naninirahan sa Lungsod ng Nagoya @Higashi-ku

2019.08.01

Petsa at Oras:ika-1 ng Septyembre, 2019 (Linggo) 8:30 - 11:00 a.m.
Lugar: Nagoya Shiritsu Sakuragaoka Jr. High School (桜丘中学校)
(Nagoya-shi Higashi-ku Higashi-Ozone 11-1)
Paraan ng Pagpunta:Magtipon sa west wicket gate ng "Ozone" Station ng Subway Meijo Line ng 8:10 a.m. At simula duon, ay magsisimulang maglakad ang lahat ng mga kasali papunta sa ibang lugar.
(Maaari ring direktang pumunta sa Sakuragaoka Jr. High School na siyang lugar ng paggaganapan. Sa kasong ito, mangyaring pumunta sa lugar na paggaganapan hanggang 8:30 a.m. Kaya lamang po, ay walang parking space para sa mga sasali sa drill. Pakigamit po ninyo ang malapit na "Coin Parking" sa lugar.)
Mga Maaring Sumali:Mga dayuhang residente sa lungsod ng Nagoya.
Babayaran:Libre
Aplikasyon:Mag-apply sa pamamagitan ng website o HP, e-mail, pagtawag sa telepono o
pagbisita sa Nagoya International Center.
Web:http://www.nic-nagoya.or.jp/
Telepono:052-581-5689 E-mail:vol@nic-nagoya.or.jp
Panahon ng Aplikasyon:ika-29 ng Agosto (Huwebes) hanggang 5:00 p.m.
(Oras ng Tanggapan:Martes - Linggo ng 9:00 a.m. - 5:00 p.m.)
Ang Tatawagan : Nagoya International Center Exchange & Cooperation Division 


Pangkalahatang Disaster Drill ng Mga Naninirahan sa Lungsod ng Nagoya
なごや市民総ぐるみ総合防災訓練

Sa umaga ng Setyembre 1, 2019 ay magsasagawa ng Disaster Drill sa bawat ward sa lungsod ng Nagoya. Ito ay paghahanda para sa pagdating ng malaking kalamidad katulad ng lindol. Layunin ring mapalawig ang kaalaman ng bawat mamamayan hinggil sa disaster prevention. Makiisa sa pagsasanay na isasagawa sa munisipyo na sumasakop sa inyong tirahan. Tiyakin ang lugar ng drill mula sa kolum sa ibaba. Ang pagsasanay ay isasagawa sa wikang Nihongo.
Sa bawat ward ay magsasagawa ng iba`t-ibang pagsasanay. Tiyakin ang mga ito mula sa homepage.
http://www.city.nagoya.jp/bosaikikikanri/page/0000080762.html
(Nagoya City Web, sa wikang Nihongo lamang)

drill_f_all.jpg

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.