NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Abiso para sa mga kanselasyon ng mga kaganapan at silid aralan sa Nagoya International Center, upang maiwasan ang paglaganap ng bagong impeksyon na corona virus.

2020.02.27

Abiso para sa mga kanselasyon ng mga kaganapan at silid aralan sa Nagoya International Center, upang maiwasan ang paglaganap ng bagong impeksyon na corona virus.

Ang mga kaganapan at silid aralan na gaganapin sa pagitan ng Marso 1 hanggang Marso 31 ay kakanselahin upang maiwasan ang paglaganap ng bagong impeksyon na corona virus.

 • Regional Internationalization Seminar 2020: Changing Communities and Confusion - Overcoming Uncertainty (Marso 8 (Linggo)) 地域の国際化セミナー2020「変わる地域、とまどう人々~その『もやもや』の先に~」
 • Maruhachi - Mga Japanese Class Para sa mga Banyaga ( Venue:Ohara Gakuen ) (Marso 4~Marso 14 tuwing araw ng Miyerkules o tuwing araw ng Sabado) 日本語教室「まるはち」
 • NIC Nihonggo Class para sa mga Matanda (Marso 1~Marso 29 tuwing araw ng Linggo) NIC日本語の会
 • NIC Nihongo Class Para sa Mga Bata (Marso 1 ~Marso 29 tuwing araw ng Linggo) NIC子ども日本語教室
 • NIC Nihonggo Class para sa mga Kabataan na High School (Marso 1 ~Marso 29 tuwing araw ng Linggo) NIC高校生日本語教室
 • International Student Center Japanese Class (Venue: International Student Center) (tuwing araw ng Sabado,sa ngayon,nakabinbin ang muling pagbubukas) 国際留学生会館 日本語教室
 • 5th Global Youth Café "Ang mundo ng mga mamimili na hindi mo alam" (Marso 10 (Martes)) 第5回グローバルユースカフェ「あなたの知らないバイヤーの世界」
 • Japanese Volunteer Training(Marso 14 (Sabado)) 日本語ボランティア研修
 • Event ng Pagtitipon sa Pakikipag-ugnayan ng Iba't-Ibang Kultura sa Midori
  (Lugar: Nagoya City Nanryo Elementary School) (Marso 22 (Linggo)) みどり多文化交流会
 • Children's Story Book Time (Marso 22 (Linggo)) 外国語で楽しむ絵本の会

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.