NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Abiso para sa mga kanselasyon ng mga kaganapan at silid aralan sa Nagoya International Center, upang maiwasan ang paglaganap ng bagong impeksyon na corona virus.

2020.04.04

Ang Registration and Information Session for Language Volunteers & Disaster Language Volunteers (Abril 18, Sabado)  語学・災害語学ボランティア登録説明会(4月18日(土))
・Disaster Language Volunteer Training Session (Abril 18, Sabado)  災害語学ボランティア研修(4月18日(土))
・International Student Center Nihongo Class (hanggang Mayo 9, Sabado) 国際留学生会館 日本語教室(5月9日(土)まで)

・Ang Health Consultation para sa mga banyagang residente(Mayo 17,Linggo) 外国人健康相談会(5月17日(日))
・Children's Story Book Time (Abril 26, Linggo・ Mayo 10, Linggo・Mayo 24, Linggo) 外国語で楽しむ絵本の会(4月26日(日)、5月10日(日)5月24日(日))

・Ang NIC International Walking (Mayo 30, Sabado) 国際交流ウォーキング(5月30日(土))

・Book Recycling Bazaar (Hunyo 7, Linggo) 本のリサイクルバザー(6月7日(日))

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.