NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Maari nang i-download ang mga ipinamahaging dokumentong materyales tungkol sa [School Guidance Seminar para sa Dayuhang mag-aaral at mga Magulang](進路ガイダンス2020配布資料)

2020.08.01

Maari nang i-download ang mga ipinamahaging dokumentong materyales tungkol sa [School Guidance Seminar para sa Dayuhang mag-aaral at mga Magulang] na ginanap sa Nagoya International Center noong Agosto 1, 2020 Sabado.

* Tulad ng nasa larawan, kung ang wikang Hapon at bawat wika ay isinahanay sa isang pahina, mas madaling makita ang sariling mong wika at wikang Hapon ng sabay.

image_guidancehandout2019-2.jpg

Hapon (may hiragana)
Ingles
Pilipino

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.