NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Impormasyon ng Suporta na may kinalaman sa NCoVid-19.(新型コロナウイルス感染症に関する支援情報 )

2020.08.27

Para sa mga indibiduwal・Pinuno ng tahanan

Para sa mga kumpanya


  • Kung mayroong suliranin, mga bagay na hindi alam, makipag-ugnayan lamang sa Nagoya International Center.

☎ (052)581-0100
✉ info@nic-nagoya.or.jp


Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.