NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Para sa ika-1 beses pa lamang magpapabakuna laban sa Covid-19(今後の新型コロナウイルスワクチン1回目接種の予定について)

2021.10.15

Kaunti na lamang ang katiyakang makakuha ng bakuna ang Lungsod ng Nagoya.
Ang mga petsa (iskedyul) para sa ika-1 beses na pagpapabakuna ay nakasaad sa ibaba.

※Sa buwan din ng Nobyembre ay ipagpapatuloy pa rin ang indibidwal na bakunahan sa mga institusyong medikal. Mangyaring agaran nang kumuha ng reserbasyon ang mga residenteng hindi pa nababakunahan at kasalukuyang kukuha pa lamang ng reserbasyon sa ika-1 beses na bakuna laban sa Covid-19.1. Mass Vaccination (Moderna Vaccine)

Lugar Iskedyul para sa ika-1 beses na Bakuna

Natitirang bilang para sa reserbasyon
(Oktubre 5, kasalukuyan)

Nagoya Congress Center Simula Oktubre 6 (miyerkules) hanggang Oktubre 20 (miyerkules)
※Sarado sa Oktubre 11 (lunes) at 18 (lunes).
Para sa 5,000 katao

2. Group Vaccination (Pfizer Vaccine)

Lugar Iskedyul para sa ika-1 beses na Bakuna Bilang para sa reserbasyon
Naka Ward Office

Oktubre 23 (sabado), Oktubre 24 (linggo), Nobyembre 6 (sabado), Nobyembre 7 (linggo) ※Maaaring kumuha ng reserbasyon sa call center o kaya sa nakalaang site mula sa buwan ng Oktubre 11 (lunes) 9:00am.

1,200 katao3. Individual Vaccination (Pfizer Vaccine)

Lugar Iskedyul para sa ika-1 beses na Bakuna

Natitirang bilang para sa reserbasyon

Institusyong Medikal atbp. Planong tapusin sa buwan ng Oktubre ang karamihang tanggapan sa mga institusyong medical Makipag-ugnayan sa bawa't institusyong medikal4. Paraan sa pagkuha ng reserbasyon

(1) Individual Vaccination

Kumpirmahin sa 「Navi Vaccination for Covid-19 (コロナワクチンナビ)」ng Ministry of Labour and Welfare o kaya sa Nagoya City Official Website, kung saang institusyong medikal nagsasagawa ng pagbabakuna at direktang makipag-ugnayan sa mga institusyong pang-medikal.

Navi Vaccination for Covid-19

City of Nagoya website (Japanese)

(2) Group Vaccination at Mass Vaccination
Nagoya Covid-19 Call Center

<TEL> 050-3135-2252
(lunes hanggang biyernes ng 9:00am~5:30pm)
<FAX> 052-972-4386
※Mangyaring gamitin ang pakipag-ugnayan sa fax para sa mga may kapansanan sa pandinig atbp. na may kahirapan sa pakipag-ugnyan gamit ang telepono.

Reservation Site

Reserbasyon mula sa Nagoya City WebsiteMga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.