NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Sa helpdesk ng Foreign Residents Support Center (FRESC) ay tumatanggap ng reserbasyon sa Bakuna laban sa Covid-19.(外国人在留支援センターFRESCヘルプデスクでの新型コロナウイルスワクチン接種予約)

2021.10.19

【Abiso mula sa Immigration Services Agency】
Sa helpdesk ng Foreign Residents Support Center (FRESC) ay tumatanggap ng reserbasyon sa Bakuna laban sa Covid-19.
Maaari ding komunsulta tungkol sa bakuna.

TEL 03-4332-2601

【Maaaring kumuha ng reserbasyon sa kung saang lugar, anong petsa at uri ng bakuna】
Lugar ng Pagbabakuna: Nagoya Congress Center (Nagoya Kokusai Kaigijo)
Petsa ng ika-1 beses na Bakuna: Oktubre 19 / Oktubre 20, 2021
Petsa ng ika-2 bases na Bakuna: Nobyembre 16 / Nobyembre 17
Uri ng Bakuna: Moderna

【Wikang Magbibigay-gabay】
Nihongo, English, Chinese, Korean, Portuguese, Spanish, Thai, Vietnamese, Tagalog, Khmer, Nepali, Indonesian, Myanmar, Mongol, French, Sinhala, Urdu, Bengali

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.