NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Tungkol sa Ikaapat na Bakuna sa COVID-19 (新型コロナウイルスワクチン4回目接種について)

2022.06.08

Naging malinaw na ang COVID-19 ay mas malamang na maging mas malala para sa mga matatanda at sa mga taong may kronikong kundisyong medikal. Isasagawa ang ikaapat na beses na bakuna sa layuning maiwasan ang paglala kung sakaling nahawaan ng impeksyon ng COVID-19.

Kwalipikado ang mga sumusunod:

Mahigit 5 buwan na ang lumipas matapos tumanggap ng ikatlong Bakuna
(1) para sa 60 taong gulang pataas
(2) para sa 18 taong gulang pataas o taong wala pang 60 taong gulang ang edad na may karamdaman o kronikong kundisyong medikal
(3) para sa mga taong malaki ang posibilidad na maaaring maging malala ang karamdaman ayon sa pagsusuri ng doktor

Sa pangunahing batayan, ang bakuna ay ginagawa sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng reserbasyon, at kakailanganin ang vaccine coupon sa pagkuha ng reserbasyon.
Sa lungsod ng Nagoya, ang vaccine coupon ay ipapadala sa mga sumusunod at wala ng aplikasyon pang gagawin para makatanggap nito sa panahon ng pagbabakuna.
① para sa mga 60 taong gulang pataas
② para sa 18 taong gulang pataas o taong wala pang 60 taong gulang ang edad na may sertipiko ng kapansanan, sertipiko ng medikal, atbp. (hanggang Mayo 30, 2022 ang bisa)
※ Ang mga hindi pasok sa ① at ② ay kailangang mag-apply para sa vaccine coupon.

Para sa mga detalye, mangyaring tingnan ang opisyal na website ng Nagoya City o ang paunawa na natanggap kasama ng vaccine coupon.

Nagoya COVID-19 Vaccine Call Center
050-3135-2252 (araw-araw mula 9:00 hanggang 17:30)

I-click dito para sa opisyal na website ng Nagoya City (Japanese) →
https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000144989.html

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.