NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Unang JLPT sa taong 2022 (Hulyo) (2022年第1回日本語能力試験 7月)

2022.07.03

Ang Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) ay ang may pinakamalawak na sukatan sa Japanese-language test para sa ebalwasyon at pagapapatunay ng karunungan sa Nihonggo ng mga dayuhan na hindi pangunahing wika ang Nihonggo. Kahit na ibig mo lang usisain ang antas ng iyong abilidad sa Nihonggo, o nais tumanggap ng sertipikasyon para sa kakayahan sa wikang Nihonggo bilang kwalipikasyon para sa trabaho sa hinaharap, ang JLPT ay ang isang mabuting paraan upang sukatin ang iyong kakayahan sa wikang Nihonggo.

Ang JLPT ay ginaganap 2 beses sa isang taon, sa buwan ng Hulyo at Disyembre.

Ang aplikasyon para sa sa Test sa Hulyo ay magsasara sa Abril 15. Kaya kung kayo ay nagbabalak na kumuha ng JLPT Test, oras na para i-sumite ang iyong aplikasyon para dito.

Mayroong 5 antas ang Test, mula N5 hanggang N1 (N1 ang may mataas na antas). Para sa karagdagang impormasyon sa JLPT, ang proseso sa pagpa rehistro, suhestiyon para sa mga aklat na makakatulong sa iyong paghahanda, at iba pang halimbawa ng mga katanungan upang ika'y matulungan mag desisyon kung anong antas ng Test and dapat mong tutukan at kunin. Bisitahin lamang ang opisyal na website.

Kailan: Hulyo 3, 2022 (Linggo)

Panahon ng Aplikasyon: Mula Marso 25, (Biyernes) hanggang Abril 15, (Biyernes) 2022 (17:00 P.M)

Paraan ng Aplikasyon: Tingnan ang JLPT website sa ibaba para sa buong detalye.

Website: https://info.jees-jlpt.jp/

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.