NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

"NIC Global Citizen's Classroom" Nangangailangan ng banyagang instructor (「NIC地球市民教室」外国人講師募集)

2022.08.27

slider_ForeignInstructorsWanted_FI.jpg

Ang "NIC Global Citizen's Class" ay isang proyektong pang-internasyonal na pang-unawa sa edukasyon, na kung saan ang mga rehistradong lecturer ay bumibisita sa mga paaralan at lokal na grupo upang ipakilala ang kanilang bansang pinagmulan at ang ibang bansa sa iba't ibang tema.Naghahanap kami ng mga lecturer na maaaring gumanap sa aktibong papel para sa klase na ito.

Ang mga lecturer ay binabayaran ng 8,000 yen kada isang lecture sa lungsod ng Nagoya, at 10,000 yen naman kada isang lecture sa ibang lungsod (kasama na ang gastusin sa pamasahe at tax). Para sa buong detalye, pakitingnan ang mga alintuntunin para sa aplikasyon.

*Dahil sa epekto ng corona virus at iba pa ay maaaring mabago ang pamamaraan sa pagdaraos ng kaganapan, at i-aanunsyo ito sa website kung sakaling magkaroon ng pagbabago.

●Mga pangunahing kondisyon:

① Kinakailangan na ang aplikante ay makapagbigay ng lecture sa wikang Hapon
(Mayroon screening ang aplikante.)
② Ang aplikante ay kailangan na parehong makalahok sa A at B na nakasulat sa ibaba.
A:Panayam / Oriyentasyon:Sabado, Agosto 27 ,2022 13:30~16:00
B:Pagsasanay:Sabado, Setyembre 10, 2022 12:45~16:30
 ※ May posibilidad na mabago ang oras.

●Paano mag-aplay:Ipadala ang aplikasyon sa pamamagitan ng koreo, e-mail, o derektang ibigay sa tanggapan.

● Deadline ng aplikasyon:Agosto 19,2022 (Biyernes) 17:00 (kailangang dumating sa petsang ito)

● Paano makakuha ng application form at mga kakailanganin sa aplikasyon:i-download ang form mula sa website.

Petsa at oras:
・Panayam / Oryentasyon:Agosto 27, 2022 (Sabado) 13:30~16:00
・Pagsasanay:Septyembre 10, 2022 (Sabado) 12:45~16:30

Lugar:Nagoya International Center 5th floor Conference Room 1 (Nagoya Nakamura Ku Nakono 1 Choume 47- 1)

Makakasali:Mga dayuhang residente

Kapasidad:wala (Pipiliin)

Pag-apply:Tumatanggap ng aplikasyon sa pamamagitan ng email, koreo o direktang pagbisita mula Agosto 2, (Martes) 10am hanggang Agosto 19, (Biyernes) 17pm (Kung sa pamamagitan ng koreo、kinakailangan na makarating at hindi lalampas sa Agosto 19.)

Application Requirements (PDF)

Application Form (word)

Flyer (PDF)


Para sa aplikasyon at mga katanungan, ay makipag-ugnayan sa Exchange & Cooperation Division
Telepono:052-581-5691
Email:koryu@nic-nagoya.or.jp

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.