NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Tungkol sa Bakuna laban sa Omicron para sa mga taong nasa edad 12 taong gulang pataas.(オミクロン株対応ワクチンの接種(12歳以上の追加接種)について)

2022.10.30

Tungkol sa Bakuna laban sa Omicron para sa mga taong nasa edad 12 taong gulang pataas.
 (Ang pahinang ito ay ipinahayag noong Oktubre 21, 2022)

Nagsimula na ang pagbabakuna laban sa Omicron upang maiwasan ang pagkahawa, maiwasan kumalat at hindi lumala.  
Pangkalahatang bakunasyon 
 Maaring mabakunahan
Ang paunang bakuna ay para sa mga nasa edad 12 taong gulang pataas na residente sa lungsod ng Nagoya na tapos ng mabakunahan sa (pagbabakuna sa una at pangalawa).
Maaari nang magpabakuna kapag mahigit 3 buwan ng lumipas matapos tumanggap ng bakuna.

Sa kasalukuyan, isang beses lamang kada 1 tao ibinibigay ang pagbabakuna laban sa Omicron. 

Pagitang panahon na maaaring tumanggap ng bakuna
(Iskedyul) Marso 31, 2023

Bayad sa bakuna
Libre (Pampublikong pondo)

Gagamiting Vaccine
Ang bakuna laban sa Omicron ay pareho ang sangkap na ginamit sa bakuna laban sa COVID-19

   Gagamitin na Vaccine   Edad na maaring mabakunahan
    Pfyzer Vaccine    Edad 12 pataas
   Moderna Vaccine    Edad 18 pataas

Tungkol sa epekto ng bakuna laban sa Omicron 
Tingnan po dito

Vaccination coupon
・Para mabakunahan ay kailangan ng vaccination coupon sa ika-3,ika-4,ika-5 beses ng bakunasyong mula sa lungsod ng Nagoya.
・Para sa mga nakatanggap na ng vaccination coupon ngunit hindi pa nabakunahan sa ikatlo o ikaapat na pagbabakuna ay maaari ding gamitin ang dating hawak na vaccination coupon para sa bakuna laban sa Omicron. Para naman sa mga nagpa-update ng coupon ay hindi na muling padadalhan ng vaccination coupon. At kung mawala o masira ang vaccination coupon, ay kailangang i-apply ang coupon para muling ma-isyu ito.
・Para sa mga tapos ng mabakunahan sa ika-2,ika-3,ika-4 ngunit hindi pa nakatanggap ng vaccination coupon, ang vaccination coupon ay ipapadala matapos mabakunahan ng mahigit 3 buwan ng lumipas. Padadalhan ng vaccination coupon. (Tingnan sa City Website (naka Nihongo) ang iskedyul ng pagpapadala para sa vaccination coupon). Kapag lumipas na ng 1 linggo kung hindi pa natanggap ay kailangang mag apply ng vaccination coupon.

Para sa pagbabakuna
  Nagsasagawa ng pagbabakuna sa mga institusyong pang-medikal at sa malawak na lugar, at upang mabakunahan ay kinakailangan ng abiso o magpa-appointment para sa reservation. 
Tingnan ang higit na detalye dito (PDF)

Aplikasyon para sa pagpapa-isyu / muling pagpapa-isyu ng Vaccination coupon

Sa pagbabakuna laban sa covid-19, kakailanganin ang vaccine coupon na magmumula sa lungsod ng Nagoya. Kapag hindi natanggap ang vaccine coupon, naiwala ang vaccine coupon, o kapag napunit atbp. ay kailangang isagawa ang aplikasyon para dito.

 

Para sa mga naaangkop sa mga nakasaad sa ibaba, kinakailangan magsumite ng aplikasyon para makatanggap ng vaccine coupon:

 

・ang nakaraang bakuna ay natanggap sa ibang bansa※

・ang nakaraang bakuna ay natanggap mula sa pagbabakuna para sa mga Japanese, atbp. na nasa ibang bansa※

・ang nakaraang bakuna ay natanggap mula sa pagbabakuna ng US forces na nasa bansa※

・ang nakaraang bakuna ay natanggap mula sa clinical trials ng pharmaceutical manufacturer※

・kung nagnanais tumanggap ng bakuna maliban sa pinadalhang address na nakasaad sa juminhyo (residence certificate)※

・hindi natanggap ang vaccine coupon matapos ang 1 linggo mula ng ipadala ito

 

※Para lamang sa tumanggap ng bakuna na Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Takeda (novax) o Janssen Pharmaceutical.

※Kabilang dito ang mga vaccine gaya ng Fosun Pharma / BioNTech「Comirnaty」, 「Covishield」「COVOVAX」 manufactured by Serum Institute of India.

※Para sa Janssen Pharmaceutical vaccine, kung ang unang bakuna ay natanggap sa ibang bansa, ito ay kinokonsidera ng Japan na tapos na ang pang-ikalawang bakuna, at kung ang ikalawang bakuna ay natanggap sa ibang bansa, ito ay kinokonsidera ng Japan na tapos na ang pang-ikatlong bakuna.

 

Para sa mga naaangkop sa mga nakasaad sa ibaba, kinakailangan magsumite ng aplikasyon para muling makatanggap ng vaccine coupon:

 

・kung nawala o napunit, atbp. ang vaccine coupon

・kung hindi ginamit ang vaccine coupon, at ginamit lamang ito sa pagkonsulta at nagpasuri lamang sa doktor.

 

【Paraan ng aplikasyon】

Isagawa ang aplikasyon sa paraan ng internet o sa pamamagitan ng koreo.

※Hindi tatanggapin ang aplikasyon sa paraan ng pagtawag sa telepono dahil kinakailangan matiyak ang estado ng nakaraang pagbabakuna.

(aplikasyong isasagawa sa paraan ng internet)

i-click ditoNihongo lamang

 

 

(Kapag ipapadala sa pamamagitan ng koreo)

Padadalhan:

〒460-8799 Nagoya Naka Yubin Kyoku Dome (Nagoya-shi Naka-ku Sannomaru 3-1-1)

To: Nagoya-shi Shingata Korona Uirusu Kansensho Taisakushitsu Sesshuken Hakko Tanto

〒460-8799 名古屋中郵便局留〔名古屋市中区三の丸三丁目1番1号〕

名古屋市新型コロナウイルス感染症対策室接種券発行担当

※Isulat sa envelope ang「"Sesshuken Hakkō Shinseisho ([vaccine dose number] kaime sesshu yō) zaichū" (Application for the Issuance of Vaccine Coupo(para sa ika-beses na pagbabakuna))」(or "接種券発行申請書(回目接種用)在住"), gamit ang kulay pulang ballpen.

↑isulat kung pang-ilang beses ang bakunang tatanggapin.

 

【Mga dokumentong isusumite】

*Application form for covid vaccine coupon (reissuance) & Application for Change of Receivers Address (karaniwan sa ika-3,ika-4,ika-5 na pagbabakuna)

*Xerox copy ng alinman sa mga sumusunod upang malaman ang estado ng huling bakuna.

・Sertipiko Matapos Magpabakuna

・Record ng Pagbabakuna

・Sertipiko ng Bakuna (Vaccine Passport)

・Vaccine coupon mula sa ibang munisipalidad(may tatak ng nakaraang natanggap na bakuna)

(Paalala) Kung sakaling walang pinanghahawakan alinman sa mga nabanggit sa itaas ay kailangan ang xerox copy ng dokumentong mapagkilanlan (gaya ng drivers license, health insurance, my number card, atbp.)

Application form(PDF)

Paunang bakuna para sa mga nasa edad 12 pataas, kabilang din ang pagpapatuloy ng (Una at pangalawang beses ng bakuna).
Hindi ito una at ikalawang bakuna laban sa Omicron, ang bakunang ito ay para sa pagpapatuloy ng bakuna.
Para sa mga wala pang vaccination coupon ay kailangang mag-apply (reissue) ng vaccination coupon.
Pag-apply sa pamamagitan ng internet (Nihongo)
・Mag-apply sa pamamagitan ng Telepono (052-228-7874 Oras ng tanggapan araw-araw mula 9 A.M hanggang 5:30 P.M ※Maliban sa Disyembre 29 hanggang Enero 3)
 

Para sa mga katanungan

Nagoya Vaccination of Covid-19 Call Center

・Para sa mga katanungan tungkol sa bakuna laban sa COVID-19
    050-3135-2252
(Araw-araw mula 9:00 A.M hanggang 5:30 P.M) ※Maliban sa Disyembre 29 hanggang Enero 3.

Para sa katanungan ng may kapansanan sa pandinig na hirap kumonsulta sa pamamagitan ng tawag sa telepono.
    FAX:052-972-4386

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.