NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Libreng Konsultasyon ukol sa Batas / Legal Consultation para sa mga dayuhan (法律相談)

2023.03.18

Sa pakikipagtulungan ng Aichi Bar Association, ang Nagoya International Center ay nagsasagawa ng 「Libreng Konsultasyon ukol sa Batas / Legal Consultation para sa mga dayuhan」.

Ito ay para sa mga residente ng rehiyon ng Tokai (Aichi Ken, Gifu Ken, Mie Ken).

Ang konsultasyon ay 1 beses. Hindi maaaring ikunsulta ng ilang ulit ang parehong nilalamang paksa. (posible kung iba ang nilalamang paksa ang ikukunsulta).

Araw ng Konsultasyon:Tuwing Sabado 10:00~12:30 (kailangan ng reserbasyon)

Suportang Wika:English・Portugues・Spanish・Chinese

※Mangyaring magpareserba ng hindi bababa ng higit sa 2 linggo bago sumapit ang nais na petsa ng araw ng konsultasyon.

Paraan ng Pagpapareserba:Direktang pagpunta sa Nagoya International Center (NIC), o mag-apply sa pamamagitan ng web form.

※Ang tanggapan ng aplikasyon sa pamamagitan ng pagpunta sa NIC o web form ay magsisimula sa Marso 18, 2023 (Sabado)

(konsultasyon para sa Abril 1, 2023 (Sabado).

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.