NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Pag-aaral ng wikang hapon

Pag-aaral ng wikang hapon

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Paghahanda sa kalamidad

Paghahanda sa kalamidad

 • Aktibidad ng disaster prevention
 • Magboluntaryo

  Magboluntaryo

  Magbasa ng katutubong libro

  Magbasa ng katutubong libro

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Mga Balita at Kaganapan

  Test sa Pag-post ng Impormasyon sa Paglikas(避難情報のテスト配信をします)

  2023.05.10

  Test sa Pag-post ng Impormasyon sa Paglikas

  Ang NIC ay nagpo-post sa iba't-ibang wika ng online na impormasyon sa paglikas sa NIC website, Facebook at Twitter sa oras na may inilabas na impormasyon sa paglikas sa lungsod ng Nagoya.

  Ang NIC ay magsasagawa ng drill sa pag-post ng online na impormasyon sa paglikas upang maging madali at maayos ang pag-post nila ng impormasyon sa paglikas sa oras ng disaster.

  Ito ay isang pag-test lamang, kapag may nakalagay na "【Test】" sa "Impormasyon sa Paglikas" sa NIC website.
  Ipinapaaala po namin sa inyo na, hindi ito ang totoong impormasyon.

  <Title ng Test sa Pag-post ng Impormasyon sa Paglikas>
  【Test】 Test sa Pag-post ng Impormasyon sa Paglikas

  <Ang Petsa at Oras ng Test sa Pag-post ng Impormasyon sa Paglikas> (Iskedyul)
  Oras: 16:00~17:00
  Petsa:ika-24 ng Mayo, 2023 (Miyerkules)
  ika-28 ng Hunyo (Miyerkules)
  ika-26 ng Hulyo (Miyerkules)
  ika-23 ng Agosto (Miyerkules)
  ika-27 ng Septyembre (Miyerkules)
  ika-25 ng Oktubre (Miyerkules)
  ika-22 ng Nobyembre (Miyerkules)
  ika-27 ng Disyembre (Miyerkules)
  ika-24 ng Enero, 2024 (Miyerkules)
  ika-28 ng Pebrero (Miyerkules)
  ika-27 ng Marso (Miyerkules)

  Mga Balita at Kaganapan

  Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.